W niedzielę 21 października w całej Polsce odbędą się wybory samorządowe. Przy urnach wyborczych zdecydujemy kto przez pięć najbliższych lat pełnić będzie funkcję Wójta Gminy Kolbudy. Na kartach wyborczych wskażemy również swojego kandydata/kandydatkę do Rady Gminy Kolbudy, Rady Powiatu Gdańskiego i Sejmiku Województwa Pomorskiego.

W Gminie Kolbudy - liczącej poniżej 20 tysięcy mieszkańców (okręgi jednomandatowe) - każdy uprawniony do głosowania oddaje tylko jeden głos wskazując swojego kandydata lub kandydatkę do Rady Gminy Kolbudy. Tylko jeden głos oddajemy również na kandydata na Wójta Gminy Kolbudy, kandydata/kandydatkę do Rady Powiatu Gdańskiego oraz kandydata/kandydatkę do Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Przypominamy jednocześnie, że osoby niezmotoryzowane, zamieszkałe w sołectwach, w których nie będzie obwodowej komisji wyborczej mogą dotrzeć do lokalu wyborczego korzystając z darmowego transportu zapewnionego przez Urząd Gminy Kolbudy.

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW DOWOŻĄCYCH NA GŁOSOWANIE

WÓJT GMINY KOLBUDY

Wójta Gminy Kolbudy oraz Radnych Gminy Kolbudy wybierzemy spośród kandydatów zgłoszonych przez trzy komitety:

 • KWW Roberta Aszyka
 • KWW Porozumienie Andrzeja Chruścickiego
 • KW Kolbudy24

OBWIESZCZENIE O ZAREJESTROWANYCH KANDYDATACH NA WÓJTA

Ponieważ Gmina Kolbudy liczy mniej niż 20 tysięcy mieszkańców kandydaci do Rady Gminy Kolbudy wybierani są w okręgach jednomandatowych. Wskazujemy tylko jednego kandydata.

RADA GMINY KOLBUDY

OBWIESZCZENIE O ZAREJESTROWANYCH LISTACH KANDYDATÓW NA RADNYCH DO RADY GMINY KOLBUDY

RADA POWIATU GDAŃSKIEGO

Przy urnach wyborczych dokonamy również wyboru jednego kandata/kandydatki do Rady Powiatu Gdańskiego zgłoszonych przez następujące komitety:

 • KW Prawo i Sprawiedliwość
 • KWW Porozumienie Samorządowe Powiatu Gdańskiego
 • KWW Wspólny Powiat

OBWIESZCZENIE O ZAREJESTROWANYCH LISTACH KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH DO RADY POWIATU GDAŃSKIEGO

SEJMIK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Listy kandydatów do Sejmiku Województwa Pomorskiego wystawiły następujące komitety:

 • KWW Bezpartyjni Samorządowcy
 • KW Polskie Stronnictwo Ludowe
 • KW Partia Zieloni
 • KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
 • KKW SLD Lewica Razem
 • KW Partii Razem
 • KW Ruch Narodowy RP
 • KWW Kukiz'15
 • KWW Wolność w Samorządzie
 • KW Prawo i Sprawiedliwość

OBWIESZCZENIE O ZAREJESTROWANYCH LISTACH KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

W dniu 21 października na terenie Gminy Kolbudy funkcjonować będzie siedem obwodowych komisji wyborczych. Ich adresy oraz granice obwodu głosowania zostały wyszczególnione w poniższym obwieszczeniu.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOLBUDY O NUMERACH I GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA ORAZ WYZNACZONYCH SIEDZIBACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Zachęcamy wszystkich uprawnionych mieszkańców do udziału w głosowaniu. Przy urnie wyborczej zdecydujecie Państwo kto przez pięć najbliższych lat podejmował będzie kluczowe decyzje dotyczące rozwoju naszego samorządu.

Lokale wyborcze w niedzielę 21 października będą czynne w godzinach 7.00-21.00.

FILM INSTRUKTAŻOWY PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
„Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza, www.pkw.gov.pl”