Nowym Wójtem Gminy Kolbudy zostanie Andrzej Chruścicki. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała już wyniki II tury wyborów samorządowych. Sprawujący dotychczas mandat radnego Gminy Kolbudy Andrzej Chruścicki uzyskał 54,75 procent poparcia. Jego kontrkandydat Robert Aszyk otrzymał 45,25 procent głosów. Frekwencja wyborcza w Gminie Kolbudy wyniosła ponad 56 procent.

Na Andrzeja Chruścickiego głos oddało 3940 osób, na Roberta Aszyka 3256.  

Nowy Wójt Gminy Kolbudy obejmie obowiązki z chwilą złożenia ślubowania wobec Rady. Nastąpi to podczas sesji, która zostanie zwołana przez komisarza wyborczego w ciągu siedmiu dni po upływie kadencji rady. Ta kończy się 16 listopada. Wiele wskazuje na to, że inauguracyjne posiedzenie nowej Rady odbędzie się między 19 a 23 listopada.

Andrzej Chruścicki urodził się w Bydgoszczy. Ma 44 lata. Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Ukończył studia podyplomowe z Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Master of Business Administration w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Posiada doświadczenie w kierowaniu, wdrażaniu, projektowaniu i wytwarzaniu systemów zarządzania finansami, firmami i nieruchomościami. Od ponad 15 lat mieszka w sołectwie Kowale. Przez dwie kadencje sprawował mandat Radnego Gminy Kolbudy.