Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2019. Wartość dotacji, które otrzymać mogą organizacje zajmujące się pracą na rzecz osób starszych wynosi od 20 000 zł do 200 000 zł. Wnioski można składać do 21 grudnia br.

Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez aktywizację społeczną tych osób. Program pozwoli na zwiększenie aktywności osób po 60 roku życia przez dalszą edukację oraz działania na rzecz solidarności i integracji wewnątrz - i międzypokoleniowej. 

Organizacje zainteresowane aplikowaniem mogą uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu (022) 661 18 76, w godzinach 9:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku.

Zachęcamy również do kontaktu z Pełnomocnikiem Wójta ds. Seniorów dr inż. Anitą Richert - Kaźmierską pod nr telefonu tel. +48 535 171 835.

Więcej informacji na temat Programu: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-asos2019

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej ofert do dnia 15 marca 2019 r.