Budynek „B” Szkoły Podstawowej w Kowalach, w którym mieścić się będzie m.in. sala gimnastyczna i stołówka, powinien zostać wykonany do końca kwietnia 2019 roku. Informację taką przekazał przedstawicielom trzech samorządów szef DRMG Włodzimierz Bartosiewicz, powołując się na deklaracje składanie przez wykonawcę obiektu. W piątek 7 grudnia br. w Urzędzie Gminy Kolbudy, na zaproszenie wójta Andrzeja Chruścickiego, spotkali się włodarze gmin realizujących wspólnie inwestycję oraz przedstawiciele inwestora zastępczego. Gminę Pruszcz Gdański reprezentowała wójt Magdalena Kołodziejczak. W imieniu władz Gdańska wystąpił zastępca prezydenta Piotr Kowalczuk.

Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o stanie zaawansowania prac na budowie szkoły. Jak zapewniał szef DRMG budynek zostanie zabezpieczony na okres zimy i doprowadzony do stanu zamkniętego. W miesiącach styczeń i luty realizowane będą głównie roboty budowlane wewnątrz obiektu. Już w tej chwili trwają tam prace tynkarskie i układane są instalacje. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec kwietnia. W maju powinny zostać przeprowadzone wszelkie niezbędne odbiory, które potrwają około dwóch lub trzech tygodni. Uczestnicy zgodnie uznali, że zbędny pośpiech w realizacji obiektu sportowego z drewnianym parkietem nie jest wskazany. Przed udostępnieniem sali do użytku nawierzchnia powinna uzyskać odpowiednią wilgotność, co pozwoli uniknąć późniejszych przykrych niespodzianek.

Rozmawiano również o niezwykle ważnej dla wszystkich partnerów projektu kwestii, jaką niewątpliwie stanowią koszty realizacji inwestycji. Według przekazanych informacji część „A” Szkoły Podstawowej w Kowalach została już zakończona i rozliczona. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przekazała wstępne informacje na temat kwoty jaką trzeba będzie uiścić za pozostałą do zamknięcia inwestycji część prac. Po dokonaniu analizy kosztorysów przedstawionych przez wykonawcę inwestor zastępczy szacuje, że gminy budujące szkołę będą musiały wspólnie zapłacić jeszcze około 1,5 miliona złotych brutto. (budowa z wyposażeniem)

Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Adam Babkiewicz poinformował, że do szkoły docierają właśnie ostatnie z zamówionych elementów wyposażenia, w tym sprzęt IT, umeblowanie oraz sprzęt dydaktyczny do pracowni chemicznej czy specjalistyczne pomoce do prowadzenia zajęć z fizyki. Uczestnicy usłyszeli również, że z Ministerstwa Finansów wpłynęła kwota około 390 tysięcy złotych na doposażenie placówki.

Marcin Dawidowski, szef Wydziału Programów Rozwojowych Miasta Gdańska poruszył m.in. temat budowy ulicy Nowej Ateny, która stanowić będzie alternatywny dojazd do szkoły od strony Gdańska. Będzie ona wiodła od zmodernizowanego niedawno skrzyżowania ulic Ateny, Staropolskiej i Guderskiego na zaplecze szkoły, gdzie kończyć się będzie tzw. nawrotką. Jak zapewnił przedstawiciel Gdańska prace projektowe powinny zakończyć się do połowy przyszłego roku. Marcin Dawidowski zwrócił uwagę na trudny, grząski teren, po którym przebiegać ma nowa trasa. Projekt zakłada trzy warianty. Miasto Gdańsk zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby droga mogła zostać oddana do użytku jeszcze w przyszłym roku. Omówiono również kwestię budowy zbiornika retencyjnego K2, który w pobliżu szkoły stanowić będzie teren rekreacyjny.

W spotkaniu uczestniczyła również Sabina Leyk-Kania, która od niedawna pełni obowiązki dyrektora placówki po tym, jak rezygnację złożyła Barbara Wasiołka. Jak poinformowała, szkoła liczy w tej chwili 39 oddziałów. Kształci się w niej 807 uczniów. Zajęcia odbywają się na jedną zmianę i trwają zazwyczaj do godziny 15.30. Młodsze klasy kończą lekcje najpóźniej o godzinie 14.30. Uczestnicy spotkania zwrócili jednak uwagę, że w kolejnych latach liczba uczniów będzie się zwiększać, chociażby ze względu na budowane w pobliżu placówki kolejne bloki mieszkalne.