Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy informuje o terminach odbioru odpadów w poniedziałek 24 grudnia oraz w ostatnich dniach bieżącego roku.

 • 24 grudzień 2018 (poniedziałek – Wigilia Świąt Bożego Narodzenia)
  Zabudowa wielorodzinna – Sołectwo Kowale, Sołectwo Kolbudy, Sołectwo Bąkowo oraz odbiór odpadów z punktów zabudowy wielorodzinnej w pozostałych Sołectwach 
 • 25 grudzień 2018 (wtorek)
  Dzień ustawowo wolny – Święta Bożego Narodzenia
 • 26 grudnia 2018 (środa)
  Dzień ustawowo wolny – Święta Bożego Narodzenia 
 • 27 grudnia 2018 (czwartek)
  Zabudowa jednorodzinna – Sołectwo Jankowo Gdańskie – odbiór odpadów bio / zmieszane
  Zabudowa wielorodzinna – Sołectwo Kolbudy
 • 28 grudnia 2018 (piątek)
  Zabudowa jednorodzinna – Sołectwo Kowale – odbiór odpadów bio / zmieszane
  Zabudowa wielorodzinna – Sołectwo Kowale, Sołectwo Bąkowo 
 • 31 grudnia 2018 (poniedziałek)
  Zabudowa jednorodzinna – Sołectwo: Czapielsk, Buszkowy, Łapino, Ostróżki, Pręgowo, Lisewiec – odbiór odpadów bio / zmieszane