Już 2370 mieszkańców Gminy Kolbudy może korzystać z przywilejów jakie daje posiadanie Karty Dużej Rodziny. Po 1 stycznia 2019 roku wzrośnie liczba osób uprawnionych do korzystania z Programu. Od nowego roku prawo do posiadania Karty uzyskają również rodzice dorosłych dzieci. Prawo do korzystania z ulg i zniżek nabędą osoby, które miały na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci. Nie będzie miało znaczenia ile lat mają obecnie nasze pociechy.

Do tej pory o Kartę mogły się ubiegać rodziny posiadające minimum trójkę dzieci, które nie przekroczyły 18 roku życia. Granica ta była podwyższona do 25 roku życia w przypadku dzieci kontynuujących naukę.

Zgodnie z nowymi regulacjami o wydanie Karty Dużej Rodziny będą mogły wystąpić również osoby, które mają już dorosłych potomków. Ulgi i przywileje, które nabędą rodzice, nie będą jednak przysługiwać ich pełnoletnim dzieciom.

Jakie zniżki możesz dostać

  • zniżki na przejazdy kolejowe — 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne — ojciec, matka, macocha i ojczym,
  • 50% ulgi opłaty za paszport — ojciec, matka, macocha i ojczym,
  • 75% ulgi opłaty za paszport — dzieci,
  • oraz wiele innych zniżek, które oferują różne instytucje państwowe oraz firmy prywatne. Skorzystaj z wyszukiwarki Partnerów KDR

— znajdziesz tam wszystkie instytucje państwowe i firmy prywatne, które oferują zniżki oraz informację, jaka jest wysokość zniżek. 

Na jak długo możesz uzyskać Kartę Dużej Rodziny

  • rodzice — na całe życie,
  • dzieci — do ukończenia 18 lat,
  • dzieci, które dalej uczą się w szkole lub studiują — do ukończenia nauki, maksymalnie do ukończenia 25 lat, 
  • dzieci niepełnosprawne — na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

Gdzie złożyć wniosek

Masz 2 możliwości:

  1. W Urzędzie Gminy Kolbudy, pokój nr 102 na parterze budynku, tel. (58) 691 05 48. Jeśli ktoś z rodziny mieszka w innej gminie, wniosek złóż dodatkowo w jego gminie. Wniosek możesz złożyć osobiście albo może to zrobić inna pełnoletnia osoba z rodziny (ojciec, matka, macocha, ojczym, dzieci).
  2. Wniosek można złożyć przez internet

Kolbudzka Karta Dużej Rodziny

Od 2016 roku w Gminie Kolbudy funkcjonuje samorządowy program przyznający uprawnienia rodzinom wielodzietnym, zwany „Kolbudzką Kartą Dużej Rodziny”, adresowany do naszych mieszkańców. Jego celem jest promowanie modelu i wizerunku rodziny wielodzietnej. Do korzystania z ulg i zniżek oferowanych w ramach naszego programu uprawnia Karta Dużej Rodziny o numerze, którego siedem pierwszych cyfr stanowi identyfikator Gminy Kolbudy 2204032. Karta z wyłączeniem dzieci do czasu nauki szkolnej ważna jest tylko z dokumentem poświadczającym tożsamość użytkownika. Pytania dotyczące wydawania Karty kierować można pod numer telefonu (58) 691 05 48.

Szczegóły dotyczące Kolbudzkiej Karty Dużej Rodziny, przysługujących zniżek i Partnerów Programu