Informujemy, że w okresie od 9 do 18 stycznia br. w Gminie Kolbudy odbywać się będą zebrania wiejskie poświęcone konsultacjom w sprawie zmian statutów wszystkich piętnastu sołectw. Korekta wynika z konieczności dostosowania poszczególnych statutów do ustawowo wydłużonej z 4 do 5 lat kadencji władz samorządowych. Analogicznie dokonana zostanie zmiana długości kadencji Sołtysów i Rad Sołeckich.

W obowiązujących aktualnie statutach sołectw (§4 ust.3 ) czytamy, że: „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata, równolegle z okresem kadencji Rady Gminy, z zastrzeżeniem, iż organy sołectwa działają do dnia wyboru nowych organów sołectwa.”

W dniu 19 listopada 2018 roku rozpoczęła się nowa kadencja Rady Gminy Kolbudy na lata 2018-2023. Z uwagi na zmianę ustawy o samorządzie gminnym kadencja Rady trwa pięć lat, licząc od dnia wyboru.

Właśnie ta zmiana wymusza korektę statutów, w których okres na jaki wybieramy władze sołectwa powinien zostać zrównany z okresem pracy organu wykonawczego i uchwałodawczego gminy.

Powyższa korekta wymaga przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami i podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia opinii do zmiany statutu sołectwa przez Zebranie Wiejskie.

Należy wyraźnie zaznaczyć, że podczas zebrań poświęconych konsultacjom nie będą przeprowadzane wybory nowych władz sołectw. Te powinny zostać zwołane przez Wójta w drodze zarządzenia, nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia wyboru Rady Gminy. O datach zebrań wyborczych w sołectwach informować będziemy w osobnych komunikatach.

Informacja o terminach i miejscu zebrań poświęconych konsultacjom ws. zmiany statutów sołectw:

Harmonogram Zebrań Wiejskich – STYCZEŃ 2019 r. - KONSULTACJE DOT. ZMIANY STATUTÓW SOŁECTW

* II termin zebrania z powodu braku kworum - 15 minut później

Lp.

SOŁECTWO

DATA:GODZINA*

MIEJSCE:

1.

BĄKOWO

9.01.2019 /Śr./
16.45 /17.00

Świetlica wiejska
Bąkowo

2.

BUSZKOWY

9.01.2019 /Śr./
18.45 /19.00

Szkoła Filialna
Buszkowy

3.

KOWALE

10.01.2019 /Czw./
18.30 / 18.45

Świetlica, Kowale
ul. Glazurowa 1

4.

OSTRÓŻKI

11.01.2019 /Pt/
16.45/ 17.00

Świetlica wiejska
Ostróżki

5.

PRĘGOWO

11.01.2019 /Pt/
18.00/18.15

Remiza OSP Pręgowo

6.

BIELKOWO

14.01.2019 /Pon./
15.45 / 16.00

Świetlica wiejska
Lublewo Gdańskie

7.

LUBLEWO GDAŃSKIE

14.01.2019 /Pon./
16.45 / 17.00

Świetlica wiejska
Lublewo Gd.

8.

LISEWIEC

14.01.2019 /Pon./
18.45 / 19.00

Świetlica wiejska
Lisewiec

9.

KOLBUDY

15.01.2019 /Wt./
17.45 / 18.00

sala koncertowa UG

10.

OTOMIN

16.01.2019 /Śr./
17.00 / 17.15

Karczma „SWOJAK”
Otomin

11.

JANKOWO GDAŃSKIE

17.01.2019 /Czw./
17.45 / 18.00

Świetlica wiejska 
Jankowo Gdańskie
ul. Conradiego11

12.

 BIELKÓWKO

17.01.2019 /Czw./
18.45 / 19.00

ZKiW Bielkówko

13.

 BABIDÓŁ-NOWINY

18.01.2019 / Pt./
16.45 / 17.00

sala koncertowa UG

14.

CZAPIELSK

18.01.2019 / Pt./
17.45 / 18.00

sala koncertowa UG Kolbudy

 15.

ŁAPINO

18.01.2019 /Pt./
19.00 / 19.15

sala koncertowa UG Kolbudy