Znamy harmonogram zebrań wyborczych, podczas których mieszkańcy poszczególnych sołectw dokonają wyboru nowego sołtysa oraz nowej rady sołeckiej. Jako pierwsi wyboru nowych władz w swojej wsi dokonają mieszkańcy Czapielska, którzy głosować będą w piątek 22 lutego br. Ostatni nowego sołtysa wyłonią mieszkańcy Kolbud, którzy spotkają się w tym celu w piątek 15 marca br. Poniżej publikujemy terminy wszystkich 15 zebrań.

Zebranie, na którym na być dokonany wybór sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje wójt gminy. Określa on również miejsce, godzinę i dzień zebrania, a także wyznacza porządek zebrania.

Organ wykonawczy w sołectwie - powoływany jest przez zebranie wiejskie. Do zadań sołtysa należy m.in. reprezentowanie mieszkańców na zewnątrz, a także wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego, rady gminy i zarządzeń wójta.

Sołtys wybierany jest w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

Zachęcamy wszystkich do udziału w wyborach. To w dużej mierze od decyzji podjętych przez mieszkańców sołectw zależy jakie inicjatywy podejmowane będą w poszczególnych wsiach w ciągu najbliższych pięciu lat.

 

Harmonogram Zebrań WYBORCZYCH - Luty/Marzec 2019 r.

* II termin zebrania z powodu braku kworum - 15 minut później

 

Lp.

SOŁECTWO

DATA:GODZINA
I-II termin*

MIEJSCE:

1.

 CZAPIELSK

22.02.2019 /Pt./
17.45 - 18.00

sala koncertowa Urząd Gminy Kolbudy

2.

LUBLEWO GDAŃSKIE

25.02.2019 /Pon./
17.45 - 18.00

Świetlica wiejska Lubiewo Gd . ul. Strażacka 2

3.

BIELKOWO

26.02.2019 /Wt./
18.45 - 19.00

Świetlica wiejska Lubiewo Gdańskie ul. Strażacka 2

4.

LISEWIEC

27.02.2019 /Śr./
17.45 - 18.00

Świetlica wiejska Lisewiec, ul. Parkowa

5.

BUSZKOWY

28.02.2019 /Czw./
17.45 - 18.00

Szkoła Filialna  Buszkowy

6.

ŁAPINO

1.03.2019 /Pt./
17.45 - 18.00

sala koncertowa Urząd Gminy Kolbudy

7.

BĄKOWO

4.03.2019 /Pon./
17.45 - 18.00

Świetlica wiejska Bąkowo, ul. Otomińska 6

8.

BABIDÓŁ-NOWINY

5.03.2019 /Wt./
17.45 - 18.00

sala koncertowa Urząd Gminy Kolbudy

9.

KOWALE

7.03.2019 /Czw./
18.45 - 19.00

Świetlica, Kowale ul. Glazurowa l

10.

PRĘGOWO

8.03.2019 /Pt./
17.45 - 18.00

Szkoła Podstawowa Pręgowo

11.

JANKOWO GDAŃSKIE

11.03.2019 /Pon./
18.30 - 18.45

Świetlica wiejska Jankowo Gdańskie ul. Conradiego 11

12.

BIELKÓWKO

12.03.2019 /Wt./
17.45 - 18.00

ZKiW Bielkówko

13.

OTOMIN

13.03.2019 /Śr./
17.45 - 18.00

Karczma „SWOJAK" Otomin, ul. Konna 6

14.

OSTRÓŻKI

14.03.2019 /Czw./
18.45 - 19.00

Świetlica wiejska Ostróżki, ul. M. Konopnickiej 15

15.

KOLBUDY

15.03.2019 /Pt./
17.45 - 18.00

sala koncertowa Urząd Gminy Kolbudy