Uprzejmie informujemy, że w sobotę 2 marca w godzinach 10.00 - 13.00 odbędzie się Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej w Kowalach. Zapraszamy rodziców i przyszłych uczniów placówki. Równocześnie informujemy o terminach naboru uczniów. Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Kowalach, przy ul. Apollina 7. 

 

OBWÓD SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOWALACH, UL. APOLLINA 7 :

Gmina Kolbudy: sołectwa: Kowale i Otomin.

Gmina Pruszcz Gdański: Borkowo, ulice: Stylowa, Harmonijna, Współczesna, Klasyczna, Żeglarska, Kolarska, Piłkarska, Poziomkowa.

Gmina Miasta Gdańska: Gdańsk, ulice Baśniowa, Elfów, Legendy, Konrada Guderskiego do nr 50, Jaworzniaków, Świętokrzyska od nr 120 do nr 134.

 

REKRURTACJA DO KLAS I

KANDYDACI DO KLASY PIERWSZEJ-DZIECI OBWODOWE

Rodzice dzieci, które zamieszkują w obwodzie danej szkoły składają najpóźniej do 1 marca 2019 r. (ewentualnie do 2 marca - Dzień Otwarty szkoły) danej szkole „Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej, zamieszkałego w obwodzie szkoły”- załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 11 /2019 Wójta Gminy Kolbudy z dnia 30 stycznia 2019 r.      

Dzieci te przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu. Nie biorą udziału w procesie rekrutacji.

document Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej, zamieszkałego w obwodzie szkoły (25 KB)

 

KANDYDACI DO KLASY PIERWSZEJ-DZIECI SPOZA OBWODU

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kolbudy:

document Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kolbudy (14 KB)

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Kolbudy: 

document Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Kolbudy (24 KB)

pdf Oświadczenie rodzica-opiekuna potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacji do klasy I (49 KB)

 

ZGŁOSZENIA DO KLAS 2-8

OD 11 LUTEGO 2019 r. do 12 KWIETNIA 2019 r.

Miejsce w szkole mają zapewnione dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły!

document Zgłoszenie do klas 2-8 Szkoły Podstawowej w Kowalach, dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły (22 KB)

document Zgłoszenie do klas 2-8 Szkoły Podstawowej w Kowalach, dziecka spoza obwodu szkoły (21 KB)

Rodzic ma prawo zapisać dziecko do szkoły obwodowej w każdym czasie, nie mniej jednak z uwagi na planowanie organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020, w tym konieczność zatrudnienia nauczycieli prosimy rodziców o składanie zgłoszeń w podanym terminie.