Jest szansa, że jeszcze w tym roku wykonana zostanie synchronizacja świateł na skrzyżowaniach w Kowalach, a okryty dziś mrokiem odcinek drogi wojewódzkiej od ronda przy stacji benzynowej do węzła Kowale zostanie oświetlony. Wójt Gminy Kolbudy Andrzej Chruścicki spotkał się z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich, Grzegorzem Stachowiakiem.

- To było owocne spotkanie - relacjonuje wójt Andrzej Chruścicki. - Z szefem ZDW omówiliśmy wiele ważnych kwestii dotyczących drogi wojewódzkiej 221, która stanowi komunikacyjny kręgosłup Gminy Kolbudy. Kilka nowych rozwiązań chcemy wdrożyć jeszcze w tym roku. Chodzi  na przykład o wykonane oświetlenie kilkusetmetrowego odcinka drogi wojewódzkiej od ronda przy stacji benzynowej do węzła Kowale. Chcemy też, aby ulica Magnacka przed węzłem Kowale była jednokierunkowa i żeby z DW 221 możliwy był tylko wjazd w tę drogę. Wyjazd z niej jest dziś bardzo niebezpieczny i dochodzi tam do wielu kolizji. Również to rozwiązanie chcielibyśmy wdrożyć jeszcze w tym roku.

Podczas spotkania omówiono także temat synchronizacji świateł na trzech skrzyżowaniach w sołectwie Kowale. To problem, na który uwagę zwraca wielu mieszkańców sołectwa.

- Jeszcze w tym roku powinien powstać projekt, który umożliwi optymalizację ruchu na styku dróg gminnych i z drogą wojewódzką - mówi Adam Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów, który również uczestniczył w spotkaniu . - Chodzi o skrzyżowania ulic Ateny-Guderskiego, Zeusa-Sadowa oraz Glazurowa-Starowiejska. Synchronizacja powinna znacznie usprawnić mieszkańcom okolicznych osiedli wyjazd na drogę wojewódzką. Dziś, zwłaszcza w godzinach porannych, tworzą się  tam duże korki.

Ze spotkania płyną również dobre informacje dla mieszkańców Czapielska. Także w tym roku planowane jest wykonanie oświetlenia skrzyżowania drogi wojewódzkiej  221 z ulicą Kocanki. Planowane jest też poszerzenie pobocza od ulicy Słonecznikowej w kierunku przystanków autobusowych. Rozwiązanie to powinno znacznie przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa.

- Rozmawialiśmy również o wielu innych kwestiach dotyczących drogi wojewódzkiej - mówi wójt Andrzej Chruścicki. - Jak wiadomo jest to temat rzeka. Wszyscy mamy świadomość konieczności gruntownego remontu tej drogi. Wiele inwestycji w tym zakresie uzależnionych jest jednak od rozbudowy węzła Kowale, na którą z utęsknieniem czeka nie tylko nasza gmina. Również ten temat omawialiśmy z dyrektorem Stachowiakiem. Tu jednak musimy uzbroić się w cierpliwość i lobbować za rozwiązaniami najbardziej optymalnymi dla naszych mieszkańców.