„Wiosenne sprzątanie świata w… sołectwach” - pod takim hasłem w sobotę 13 kwietnia br. na terenie całej gminy obędzie się wspólna akcja, do udziału w której zachęcamy wszystkich mieszkańców. Pomysłodawcami i koordynatorami wydarzenia są Wójt Gminy Kolbudy oraz Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy.

- Akcja odbywać się będzie na terenie poszczególnych sołectw i będzie lokalnie koordynowana przez sołtysów - mówi wójt Andrzej Chruścicki. - Urząd Gminy Kolbudy zapewnia natomiast foliowe worki oraz rękawice dla wszystkich, którzy zechcą wziąć udział we wspólnym sprzątaniu. Gminny Zakład Usług Komunalnych odbierze zebrane odpady. Serdecznie zachęcam wszystkich mieszkańców do przyłączenia się do naszej akcji. Wiosna to piękna pora roku, która niestety odkrywa wiele przykrych niespodzianek. Mam tu na myśli oczywiście odpady zalegające wokół chodników czy dróg, którymi chętnie spacerujemy. Wspólnie zadbajmy o uprzątnięcie swojej najbliższej okolicy.

W piątek 29 marca w Urzędzie Gminy Kolbudy odbyło się spotkanie organizacyjne, w którym udział wzięli radni oraz sołtysi. Uczestniczył w nim również Krzysztof Hypki, prezes GZUK. Ustalono, że sołtysi opracują wykaz punktów, w których prowadzona będzie zbiórka oraz określą liczbę worków i rękawic niezbędnych do przeprowadzenia akcji.

- Wiem, że w niektórych sołectwach podobne akcje są już tradycją, a sołtysi chętnie organizują wydarzenia towarzyszące obchodom Dnia Ziemi  - mówi wójt Andrzej Chruścicki. - Mamy też ostatnio przypadki, że anonimowi mieszkańcy z własnej inicjatywy zbierają śmieci np. wokół jeziora i dzwonią do GZUK z informacją o miejscu, w którym pozostawili worki z odpadami. To oczywiście zachowania godne pochwały. Chcemy aby 13 kwietnia do wspólnej akcji przystąpili mieszkańcy wszystkich piętnastu sołectw. Liczą na dużą frekwencję. Sprawmy wspólnie, aby żyło się nam przyjemniej w naszych sołectwach. Zapraszam serdecznie w imieniu swoim oraz wszystkich mieszkańców, którzy nie są obojętni na widok śmieci zalegających przy ciągach pieszych, drogach czy przy terenach zielonych.

Podczas spotkania organizacyjnego sołtysi otrzymali plakaty zapraszające do udziału w wydarzeniu. Poszczególne sołectwa same wskażą w nich godziny oraz miejsce zbiórki. Wkrótce informacje w formie graficznej powinny pojawić się w gablotach sołeckich. Również w naszym serwisie będziemy starali się publikować aktualne informacje dotyczące szczegółów akcji, które napływać będą z poszczególnych sołectw.