W Pruszczu Gdańskim odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka. Kolbudzki samorząd reprezentował Marek Goliński, z-ca wójta Gminy Kolbudy, który - jako jedyny samorządowiec z Powiatu Gdańskiego - został wyróżniony przez strażaków odznaką Zasłużony dla Pożarnictwa.

Uroczystości Dnia Strażaka, powiązane były z nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Pruszczu Gdańskim. W uroczystościach udział wzięli generał nadbrygadier Marek Kowalski - zastępca Komendanta Głównego PSP, st. bryg. Andrzej Rószkowski - komendant wojewódzki PSP w Gdańsku, wszyscy komendanci powiatowi z Pomorza z bryg. Dariuszem Śmiechowskim komendantem powiatowym PSP w Pruszczu Gd. jako gospodarzem na czele. W obecne były również władze wojewódzkie, powiatowe i gminne z całego powiatu gdańskiego. Przybyli także komendanci powiatowi różnych służb mundurowych. Uroczystościom poświęcenia nowego sztandaru Komendy Powiatowej PSP w Pruszczu przewodniczył Abp Sławoj Leszek Głódź Metropolita Gdański przy koncelebrze Prałata Józefa Nowaka proboszcza Parafi św. Floriana w Kolbudach. Władze państwowe reprezentował podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Bogdan Dombrowski.

Podczas uroczystości na placu przy Komendzie Powiatowej PSP w Pruszczu Gdańskim wręczono awanse zawodowe oraz odznaczenia państwowe zasłużonym strażakom Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Wśród wyróżnionych nie zabrakło również strażaków z Gminy Kolbudy.

Kolbudzki samorząd oficjalnie reprezentował Marek Goliński zastępca wójta, który w tym roku jako jedyny samorządowiec z Powiatu Gdańskiego został wyróżniony przez strażaków odznaką Zasłużony dla Pożarnictwa. Defilada oddziałów straży i wojska polskiego zakończyła część oficjalną uroczystości, a strażacy i zaproszeni goście tradycyjnie udali się na strażacki poczęstunek.

- To wielkie wyróżnienie, którym zostałem tak naprawdę bardzo zaskoczony - powiedział wicewójt Marek Goliński.- Zaskoczenie moje jest tym większe, że przecież w samorządzie Gminy Kolbudy jako zastępca wójta, jestem dopiero od roku. Choć rzeczywiście w tym niedługim okresie udało się przypieczętować sprawę budowy remizy dla OSP w Lublewie oraz rozpocząć prace nad przebudową remiz w Kolbudach i Pręgowie. W tym roku wreszcie zakupimy nowy wóz strażacki i doposażymy jednostki OSP w całej gminie. Partycypujemy także w w kosztach zakupu nowego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Pruszczu Gdańskim. To chyba rzeczywiście wielki sukces naszego gminnego samorządu. Moja codzienna współpraca z kolbudzkimi, lublewskimi i pręgowskimi strażakami układa się na zasadach wzajemnej współpracy, zrozumienia i przede wszystkim zaufania. Dziękuję naszym strażakom za owe zaufanie i deklaruję dalszą ścisłą wpółpracę dla dobra i bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców Gminy Kolbudy.