Wójt Gminy Kolbudy Andrzej Chruścicki spotkał się w piątek 5 kwietnia br. z dyrektorami szkół Gminy Kolbudy w celu omówienia planowanych działań na wypadek strajku nauczycieli, który może rozpocząć się w poniedziałek 8 kwietnia br.

Istnieje obawa, że do protestu dołączą pracownicy wszystkich placówek. Nauczyciele, którzy nie przyłączą się do strajku zaopiekują się dziećmi, którym rodzice nie będą w stanie zapewnić opieki.
O skali ewentualnego protestu wiadomo będzie w poniedziałek rano. Dyrektorzy zostali zobowiązani do przesłania raportów do godziny 8.15.

W sytuacji kryzysowej opiekę 50 uczniom klas 0-3 będzie mógł zapewnić Urząd Gminy Kolbudy. W godzinach 8.00-15.00 w sali koncertowej urzędu zorganizowane zostaną zajęcia dla dzieci w wieku 6-10 lat. Nie przewiduje się posiłku dla uczestników. Wyżywienie w zakresie własnym.

O rozwoju sytuacji będziemy informować na bieżąco.