W poniedziałek 8 kwietnia w całej Polsce rozpoczął się strajk nauczycieli. Do protestu, chociaż samorząd nie jest stroną konfliktu, przyłączyli się również pracownicy oświaty ze szkół Gminy Kolbudy. Sytuacja w lokalnych placówkach jest na bieżąco monitorowana. Zgodnie z poleceniem Wójta Gminy Kolbudy dyrektorzy punktualnie o godzinie 8.15 przesłali do urzędu informacje o aktualnej sytuacji w szkołach.

Z opracowanego zestawienia wynika, że pierwszego dnia akcję strajkową w gminie Kolbudy podjęło 139 nauczycieli oraz 26 pracowników administracji i obsługi. Rano w naszych szkołach w Kolbudach, Buszkowach, Bielkówku, Lublewie Gdańskim, Pręgowie i Kowalach oraz w Gminnym Przedszkolu w Kolbudach stawiło się w sumie 52 dzieci. Do pełnienia obowiązków pracowniczych przystąpiło 20 nauczycieli oraz 23 pracowników administracji i obsługi.

Największą frekwencję odnotowano w Szkole Podstawowej w Kowalach, gdzie na zajęciach stawiło się 31 uczniów, 9 nauczycieli i 10 pracowników administracji, którzy nie podjęli akcji strajkowej. Żadne dziecko nie dotarło natomiast na zajęcia do szkoły w Pręgowie.

W pozostałych placówkach liczba uczniów nie przekroczyła dziesięciu, a liczba opiekunów w przeliczeniu na uczniów była zgodna z wynikającymi z przepisów normami.

Z oferty przygotowanej przez samorząd w sali koncertowej Urzędu Gminy Kolbudy skorzystało pięcioro dzieci. 

Trudno przewidzieć  jak długo potrwa strajk pracowników oświaty. Władze samorządowe pozostają w stałym kontakcie z dyrektorami szkół. Placówki oświatowe za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz mediów społecznościowych informują rodziców o rozwoju sytuacji.

- Za nami pierwszy dzień strajku - mówi wójt Andrzej Chruścicki. - Nie wiem jak długo prowadzona będzie akcja protestacyjna w placówkach. Liczę na to, że strony konfliktu dojdą do porozumienia, a lekcje możliwie szybko zostaną wznowione. W tej chwili w szkołach odbywają się jedynie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez pracowników, którzy nie przystąpili do protestu. Dodatkowo Urząd Gminy Kolbudy przygotował swoją ofertę z której skorzystać może 50 dzieci.

W sytuacji kryzysowej opiekę 50 uczniom klas 0-3 oferuje Urząd Gminy Kolbudy. W godzinach 8.00-15.00 w sali koncertowej urzędu zorganizowane zostaną zajęcia dla dzieci w wieku 6-10 lat. Nie przewiduje się posiłku dla uczestników. Wyżywienie w zakresie własnym.

Poniżej podajemy numery telefonów, pod którymi można się kontaktować z poszczególnymi szkołami

 1. ZKPiG Kolbudy - 58 682-72-24
  2. Gminne Przedszkole w Kolbudach - 58 682-73-63
  3. Szkoła Filialna w Buszkowach - 58 682-73-40 lub 661493716
  4. ZKiW Bielkówko - 58 682-73-58
  5. ZKiW Lublewo - 512418414
  6. Szkoła Podstawowa w Pręgowie - 58 682-72-16
  7. Szkoła Podstawowa w Kowalach - 58 326-44-00 lub 577376581