Zarząd Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. oraz Wójt Gminy Kolbudy zapraszają przedsiębiorców na spotkanie „Wsparcie dla inwestycji w Gminie Kolbudy”. Spotykamy się w środę 24 kwietnia br. o godzinie 10.00 w sali koncertowej Urzędu Gminy Kolbudy przy ul. Staromłyńskiej 1.

W trakcie dyskusji połączonej z prezentacjami prelegenci opowiedzą m.in. o potencjale inwestycyjnym gminy. Specjaliści z PSSE przybliżą informacje na temat możliwości uzyskania pomocy publicznej dla nowych projektów inwestycyjnych. W programie ujęto również wystąpienie przedstawiciela Banku Gospodarstwa Krajowego, który jest partnerem organizowanej w Kolbudach konferencji. Będzie to niewątpliwie dogodna okazja do nawiązania nowych kontaktów oraz indywidualnych konsultacji ze specjalistami z poszczególnych branż.

Szczegółowa agenda spotkania:

10.00 – 10.10    Wystąpienie Wójta Gminy Kolbudy, powitanie gości – Pan Andrzej Chruścicki

10.10 – 10.40    Potencjał inwestycyjny Gminy Kolbudy   –  Grzegorz Lechman - Kierownik Referatu Urbanistyki i Nieruchomości i Adam Babkiewicz - Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów

10.40 – 11.10    Strefa w każdej gminie - prezentacja możliwości otrzymania pomocy publicznej dla nowych projektów inwestycyjnych – PSSE sp. z o.o.

11.10 – 11.30    Inne formy wsparcia dla przedsiębiorców - PSSE sp. z o.o.

11.30 – 12.00    Wsparcie BGK dla przedsiębiorców - prezentacja partnera konferencji – Bank Gospodarstwa Krajowego
 
12.00 – 13.00    Dyskusja i indywidualne konsultacje

Zainwestuj na preferencyjnych warunkach w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Rok 2019 jest przełomowy dla przedsiębiorców.  Objęcie całego obszaru inwestycyjnego w Polsce możliwością korzystania z preferencyjnych warunków w postaci zwolnienia z podatku dochodowego ma wpłynąć na podniesienie jakości nowych inwestycji, a wprowadzone zmiany są jednym z elementów budowania przewag konkurencyjnych Polski na arenie międzynarodowej. Dzięki rozszerzeniu na cały kraj ewentualności uzyskania pomocy publicznej zwiększy się również potencjał mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które nie będą musiały przenosić swoich zakładów na tereny obecnie objęte statusem strefy.

Nowe zasady wyeliminują także konieczność stosowania długiej i obciążającej przedsiębiorcę procedury rozszerzenia granic specjalnej strefy ekonomicznej, jeżeli teren inwestycyjny znajdował się poza jej granicami. Warunkiem korzystania z pomocy publicznej jest uzyskanie decyzji o wsparciu na podstawie kryteriów jakościowych (zrównoważonego rozwoju społecznego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego) oraz ilościowych (minimalnych kosztów nowej inwestycji).

Więcej na temat pomocy publicznej udzielanej przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną

document KLIKNIJ TUTAJ (516 KB)