W gminie Kolbudy powstanie pierwsza dzienna szkoła średnia. Od września br. działalność rozpocznie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. dr Wandy Błeńskiej w Kowalach. W nowej placówce powstaną trzy profilowane klasy. Oferta adresowana jest wyłącznie do obecnych ósmoklasistów.

Szkoła średnia powstanie w efekcie rozbudowy funkcjonującej od kilku lat w Kowalach Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. dr Wandy Błeńskiej. Utworzenie liceum ma poniekąd związek z wprowadzeniem reformy oświaty i powrotem do ośmioklasowych szkół podstawowych.

 - W związku z reformą oświaty postanowiliśmy przekształcić likwidowane gimnazjum w liceum - informuje dyrektor Michał Kaniewski. - W pewnym sensie był to naturalny krok do przodu. Wspólnie z gronem pedagogicznym potraktowaliśmy tę sytuację jako wyzwanie do dalszego rozwoju. Jesteśmy  szkołą chroniącą przed anonimowością i liczącą się z potrzebami uczniów. Tworzymy placówkę opartą na wartościach, umożliwiającą uczniom rozwój intelektualny, etyczny, społeczny i emocjonalny.

 W pierwszym w gminie Kolbudy  liceum ogólnokształcącym powstaną trzy profilowane klasy:

  • Interdyscyplinarna matematyczno – informatyczna/matematyczno - chemiczna, umożliwiająca uczniom zdobywanie wiedzy ogólnokształcącej oraz specjalizacji w matematyce, informatyce i/lub chemii
  • Interdyscyplinarna filologiczno – artystyczna, umożliwiająca rozwój talentów artystycznych i kompetencji językowych
  • Koszykarska klasa mistrzostwa sportowego – łącząca wszechstronną edukację ogólnokształcącą z pasją do uprawiania sportu.

 - Myślę, że to ciekawe uzupełnienie oferty edukacyjnej z jakiej korzystać mogą mieszkańcy naszej gminy - mówi wójt Andrzej Chruścicki. - Jest to pierwsza, ale zapewne nie ostatnia szkoła średnia jaka działać będzie w trybie dziennym na terenie Gminy Kolbudy. Jesteśmy samorządem, który dynamicznie się rozwija. Z roku na rok przybywa nam mieszkańców. W przyszłości będziemy musieli rozwijać również sieć szkół. Myślę, że powoli powinniśmy myśleć także o tworzeniu publicznych placówek ponadpodstawowych.
Dla wszystkich zainteresowanych podjęciem nauki w nowym liceum zaplanowano „Dzień otwarty”, który odbędzie się 7 maja w godzinach 11:30 – 14:30. Ustalono też daty spotkań informacyjnych dla rodziców. Te odbędą się w dniach 13 maja i 6 czerwca o godzinie 18:30.

 Rekrutacja do Liceum odbywać się będzie poprzez platformę: www.nabor-pomorze.edu.pl, do której należy się zarejestrować wybierając profil  - Szkoła Podstawowa, następnie przy wyborze szkoły wybrać nasze Liceum – Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. dr Wandy Błeńskiej w Kowalach. Wszystkie szczegóły i harmonogram rekrutacji znajdują się stronie internetowej liceum: www.liceumblenskiej.pl

Najważniejsza różnica w rekrutacji do Liceum Błeńskiej, a pozostałymi szkołami rekrutującymi przez platformę, to warsztaty kreatywne oraz testy sprawnościowe, które są obligatoryjne odpowiednio dla kandydatów do klasy filologiczno - artystycznej i mistrzostwa sportowego. Warsztaty kreatywne odbędą się 31 maja, a testy sprawnościowe już 25 maja. Mogą wziąć w nich udział tylko osoby już zarejestrowane w systemie rekrutacyjnym.