W długi majowy weekend przedstawiciele władz Gminy Kolbudy wybrali się w pierwsze zagraniczne wizyty w kadencji samorządu 2018-2023. Wójt Andrzej Chruścicki, na zaproszenie burmistrza Wolfganga Lampe, odwiedził zaprzyjaźnione bawarskie miasto Uffenheim. Zastępca wójta Wojciech Sosnowski, w towarzystwie uczniów Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach, udał się natomiast do Wilna, aby wziąć udział w Paradzie Polskości. Oba wyjazdy stanowiły dogodną okazję do podjęcia rozmów na temat dalszego rozwoju współpracy z partnerskimi miastami Uffenheim oraz podwileńskim Niemenczynem.

Kilkuosobowa delegacja z Gminy Kolbudy, z wójtem Andrzejem Chruścickim na czele, odwiedziła partnerskie miasto Uffenheim. Przedstawiciele naszego regionu wzięli m.in. udział w Święcie Walpurgii, któremu każdego roku towarzyszy barwny korowód oraz wybory Królowej Maja. To mocno zakorzenione w tradycji bawarskiego miasta wydarzenie, do którego mieszkańcy przywiązują ogromną wagę.

Spotkanie z niemieckimi przyjaciółmi przebiegło w doskonałej atmosferze. Rozmawiano o kierunkach dalszego rozwoju stosunków partnerskich między Kolbudami i Uffenheim. Już niedługo goście z Bawarii odwiedzą naszą gminę.

- Uważam, że była to bardzo udana, sympatyczna i owocna wizyta - mówi wójt Andrzej Chruścicki. - Dziękuję naszym zagranicznym partnerom za miłe i ciepłe przyjęcie. Liczę na to, że już w czerwcu spotkamy się u nas podczas Dni Gminy Kolbudy, które odbędą się w dniach 14-16 czerwca.

W swoim wystąpieniu wygłoszonym podczas oficjalnej uroczystości wójt Andrzej Chruścicki zaznaczył, że trwająca od wielu lat przyjaźń między miastami przyniosła wiele korzyści mieszkańcom naszej gminy oraz Bawarczykom, którzy chętnie przyjeżdżają do Polski. Podkreślił też wyraźnie, że jest zainteresowany umacnianiem i dalszym rozwojem partnerstwa.

- Wiem doskonale, że na nawiązanej przed laty przyjaźni pomiędzy Kolbudami i Uffenheim skorzystały już tysiące naszych mieszkańców - mówił wójt Andrzej Chruścicki w swoim wystąpieniu. - Wzajemne wizyty, uroczystości, występy artystyczne, znakomita współpraca między szkołami i związana z tym wymiana młodzieży - to ogromna wartość, którą chciałbym kontynuować i rozwijać pełniąc funkcję Wójta Gminy Kolbudy. Nie chcę się jednak skupiać wyłącznie na tym co było. Dziś, po  raz pierwszy jako Wójt Gminy Kolbudy, mam okazję spotkać się i porozmawiać z Panem Burmistrzem. Wyrażam przekonanie, że współpraca między naszymi samorządami będzie ewoluować z korzyścią dla naszych mieszkańców. Zarówno w mieście Uffenheim, jak i w Gminie Kolbudy drzemie ogromny potencjał, który sprzyja pogłębianiu naszej międzynarodowej współpracy.

Wizyta w Uffenheim miała szczególne znaczenie dla Andrzeja Chruścickiego, dla którego był to pierwszy zagraniczny wyjazd w roli Wójta Gminy Kolbudy.

W przeciwnym kierunku w długi majowy weekend z oficjalną wizytą udał się natomiast zastępca wójta Wojciech Sosnowski. Wraz z grupą ósmoklasistów z Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach, wziął udział w Paradzie Polskości, która w sobotę 4 maja przeszła ulicami Wilna. Uczestniczyło w niej około 10 tysięcy obywateli litewskich polskiego pochodzenia, którzy manifestowali swoje przywiązanie do języka, kultury i wielowiekowego dziedzictwa tych ziem.

Podczas wizyty na Litwie wicewójt Wojciech Sosnowski spotkał się ze starostą zaprzyjaźnionego Niemenczyna, Arturem Komarowskim. Panowie poruszyli m.in. kwestię rozszerzenia partnerskiej współpracy pomiędzy gminami. Jednym z jej efektów jest majówkowa wycieczka kolbudzkich ósmoklasistów na Litwę.

Wilno i Wileńszczyzna, jak również zabytki oraz wielka gościnność gospodarzy zrobiły ogromne wrażenie na naszej młodzieży. Przy okazji uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę polonistyczną i historyczną, o co starannie zadbały opiekujące się nimi Panie nauczycielki z ZKPiG w Kolbudach.

Wyjazd na Litwę był pierwszą zagraniczną wizytą Wojciecha Sosnowskiego w roli Zastępcy Wójta Gminy Kolbudy.