Do Urzędu Gminy Kolbudy trafia wiele pytań o zasady postępowania z wolno żyjącymi zwierzętami wymagającymi pomocy lub opieki. Nasi urzędnicy przyjmują zgłoszenia i szczegółowo instruują, jak należy postępować w danej sytuacji. Liczba odbieranych w tej sprawie telefonów świadczy o tym, że nie jesteśmy obojętni na krzywdę bezpańskich psów czy kotów. Podpowiadamy gdzie należy przekazać informację o błąkającym się po okolicy lub rannym, cierpiącym zwierzaku.

Informacje o bezpańskich psach oraz rannych w wyniku zdarzeń drogowych zwierzętach należy kierować przede wszystkim do pracowników Urzędu Gminy w Kolbudach. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem (58) 691 05 33. Pomocy w tego typu przypadkach możemy szukać również pod numerami telefonu Straży Gminnej w Kolbudach oraz Policji.

Opieka nad kotami

Opieką nad wolno żyjącymi kotami w gminie Kolbudy zajmują się wolontariusze, z którymi Urząd Gminy Kolbudy podpisał stosowne porozumienie. Nie tylko dokarmiają oni zwierzęta, ale również zapewniają im opiekę weterynaryjną. Bezpańskie koty, które znajdują się pod opieką wolontariuszy, poddawane są ponadto kastracji i sterylizacji. Zabiegi służące ograniczeniu rozrodu wolno żyjących kotów odbywają się wyłącznie za pośrednictwem wspomnianych osób. Zapotrzebowanie na sterylizację bezpańskich kotów, a także informacje o miejscu przebywania zwierząt należy zgłaszać do Urzędu Gminy tel. (58) 691 05 33. Warto jednak pamiętać, że zabiegom poddawane są wyłącznie wolno żyjące koty, które nie mają opiekunów.

Przekazywanie informacji o bezpańskich i rannych zwierzętach

Gmina ściśle współpracuje również ze schroniskiem OTOZ Animals w Starogardzie Gdańskim, gdzie trafiają odłowione na terenie Gminy Kolbudy bezpańskie psy.
Zgłaszania o błąkających się czworonogach przyjmowane są przez pracowników Urzędu Gminy w Kolbudach (58) 691 05 33, Straż Gminną (58) 682 76 66 oraz Policję.

Korzystając z tych samych numerów telefonów możemy również wezwać pomoc weterynaryjną do cierpiącego zwierzęcia, które zostało poszkodowane w wyniku zdarzenia drogowego.

Informacje o martwych zwierzętach w pasie drogowym

Ostatnim, ale niestety występującym stosunkowo często, problemem są martwe zwierzęta zalegające na szosie, w przydrożnym rowie, czy innych miejscach, z których powinny zostać natychmiast usunięte i poddane utylizacji. W zależności od kategorii drogi wybrać powinniśmy następujące numery telefonów:

  • na drogach gminnych – tel. (58) 691 05 33
  • na drogach powiatowych – tel. (58) 773 12 21
  • drogi wojewódzkie -  tel. (58) 303 66 00