Już ponad 4,6 miliona złotych wynosi kwota środków pozabudżetowych pozyskanych przez Gminę Kolbudy w roku 2019. Ponad 3 miliony złotych stanowią fundusze krajowe. Z Unii Europejskiej do samorządowej kasy wpłynęło natomiast blisko 1,6 miliona złotych. Jest szansa, że już niebawem budżet otrzyma kolejny „zastrzyk”.

Od 1 stycznia br. do 30 kwietnia br. do budżetu Gminy Kolbudy wpłynęło łącznie 4 625 466 złotych środków zewnętrznych. Suma ta w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje średnią kwotę 274,97 złotych.

- Myślę, że możemy mieć powody do zadowolenia - mówi wójt Andrzej Chruścicki. - W latach 2014-2018, w ciągu całego roku, ani razu nie udało się przekroczyć  bariery 3 milionów złotych. W roku 2019, już po czterech miesiącach, zbliżamy się powoli do sumy 5 milionów. Na horyzoncie są już kolejne kwoty, które mogą zasilić nasz budżet. To dobra wiadomość dla naszych mieszkańców. Możliwości budżetu na rok 2019 są mocno ograniczone, a potrzeb jest wiele. Każda „zewnętrzna” złotówka, która wpada do gminnej skarbonki daje nam większe możliwości inwestycyjne.

Z zestawienia Referatu Programów Rozwojowych i Strategii wynika, że w ciągu ostatnich czterech lat najwyższą kwotę dofinansowania z funduszy krajowych oraz unijnych - w łącznej wysokości 2 985 281,51 Gmina Kolbudy uzyskała w roku 2015. Niemal 2,7 miliona zasiliło też samorządową kasę w ubiegłym roku.

W latach 2014-2018 największe dofinansowanie inwestycyjne Gmina Kolbudy otrzymała z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Suma 1 630 000 zł zasiliła budowę pierwszego etapu drogi gminnej Pręgowo-Bielkówko. W kolejnej edycji podziału rządowych środków na dokończenie wspomnianej inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 1 746 290 zł.

Największą dotację na tzw. działania miękkie w latach 2014-2018 nasz samorząd uzyskał na realizację programu edukacyjnego „Cztery razy K” - Kompetencje Kluczowe Kluczem do Kariery uczniów ze szkół z terenu Gminy Kolbudy. Kwota ponad 2,4 miliona zł pozwoliła m.in. na realizację nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych w naszych placówkach oświatowych. Środki przeznaczono również na zakup pomocy dydaktycznych.

Z opracowania wynika jednak, że we wspomnianym okresie ani razu nie udało się przekroczyć progu 3 milionów złotych.

- Największa kwota dofinansowania, które w bieżącym roku otrzymała Gmina Kolbudy to niemal 1,6 miliona złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na budowę ulic Fiołkowej i Jezuickiej w Czapielsku - mówi Iwona Niedzielska, kierownik Referatu Programów Rozwojowych i Strategii UG Kolbudy. - Blisko 850 tysięcy złotych to z kolei dofinansowanie budowy ulicy Podgórnej w Jankowie Gdańskim. Otrzymaliśmy też środki na utworzenie Klubu Senior+ w Kowalach oraz na funkcjonowanie takiej placówki w Kolbudach. Gmina otrzymała też finansowe wsparcie w wysokości niemal pół miliona złotych na zakup tablic interaktywnych do gminnych szkół i bibliotek.

Na horyzoncie jest również dofinansowanie zajęć dla szkół, które od września br. realizowane będą w partnerstwie z Akademią Marynarki Wojennej. Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego powinno wynieść ponad 969 tysięcy złotych. Gmina Kolbudy nie ustaje tez w staraniach o pozyskanie środków na realizację kolejnych dróg gminnych.

- Złożyliśmy też cztery wnioski o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - mówi wójt Andrzej Chruścicki. - Opiewają one na łączną kwotę niemal 3,5 miliona złotych. Aplikujemy również o dofinansowanie wyposażenia kuchni w szkole Podstawowej w Kowalach. Do wzięcia jest kwota ponad 30 tysięcy złotych w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

Warto podkreślić, że do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego zakwalifikowany został również wniosek złożony w ramach programu „Jajko czy kura … - przedszkolaki z Gminy Kolbudy rozwijają swoje kompetencje”. Kwota dotacji opiewa na 1 789 882,24 zł. Obecnie Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 czeka na decyzję Ministerstwa Finansów o uruchomieniu Krajowej Rezerwy Wykonania. Gdy to nastąpi, możliwe będzie podpisanie umowy o dofinansowanie.

Środki pozabudżetowe  pozyskane w latach 2014-2018 oraz do 30.04.2019