Informujemy, że do 15 lipca br. można składać wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Kolbudy za wyniki i osiągnięcia w nauce dla uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Kolbudy.

Stypendia przyznawane będą w VI kategoriach, uczniom począwszy od klasy IV szkoły  podstawowej oraz absolwentom szkół pobierającym naukę na terenie Gminy Kolbudy, spełniającym wszystkie warunki w danej kategorii określone w regulaminie.

Regulamin przyznawania stypendiów stanowi załącznik  do Uchwały Rady Gminy Kolbudy nr  VII/61/19 z dnia 19 marca 2019 r.  w sprawie przyjęcia regulaminu stypendiów Wójta Gminy Kolbudy za wyniki i osiągnięcia w nauce dla uzdolnionych dzieci i młodzieży.   

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic, pełnoletni uczeń bądź absolwent, wychowawca lub dyrektor szkoły.

 Wypełniony, podpisany wniosek z wymaganymi załącznikami oraz podpisane klauzule zgody należy składać w terminie do 15 lipca 2019 r w pokoju 313  Urzędu Gminy Kolbudy.

Dokumenty do pobrania poniżej

pdf Regulamin - Uchwała Rady Gminy Kolbudy nr VII/61/19 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu stypendiów Wójta Gminy Kolbudy za wyniki i osiągnięcia w nauce dla uzdolnionych dzieci i młodzieży (3.78 MB)

document Wniosek o stypendium za wyniki i osiągnięcia w nauce (37 KB)

document Klauzula informacyjna (14 KB)