Za utrzymanie terenów zielonych oraz koszenie traw na terenie naszej gminy odpowiada kilka podmiotów. Zgłoszenia jakie trafiają do Urzędu Gminy Kolbudy nie zawsze dotyczą gruntów, których utrzymanie leży w gestii naszego samorządu. Wszystkie otrzymane uwagi i sugestie przekierowywane są oczywiście do właściwych urzędów i instytucji. Warto jednak wiedzieć, do kogo bezpośrednio można się zwrócić w sprawie pielęgnacji terenów zielonych czy placów rekreacyjnych. Poniżej podajemy wykaz firm i instytucji odpowiedzialnych za koszenie traw i dbanie o estetykę takich terenów.


Wykaszanie traw na gruntach gminnych

Koszenie terenów zielonych gminnych np. pętle autobusowe, park w Lisewcu, okolice stawów gminnych, wraz z pielęgnacją roślin wieloletnich, przycinanie krzewów ozdobnych i nowe nasadzenia, Gminne place zabaw, teren kąpieliska w Kolbudach, boisko w Czapielsku, Buszkowach, Łapinie, Bielkówku oraz sołectwie Babidół obsługuje - Tornika Beata Kozdroń.

Przedstawiciel Wykonawcy – Andrzej Kozdroń, tel. 739 270 927.


Koszenie terenu parku rekreacyjnego w Kolbudach wraz z dbaniem o czystość samych grillów (wywóz odpadów GZUK) -  podmiot odpowiedzialny to: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Robert Krawczyk, tel. 500 109 421.

Wykaszanie traw na poboczach dróg na terenie gminy Kolbudy.

  1. Drogi stanowiące własność Gminy Kolbudy:

Pobocza wzdłuż wybranych dróg gminnych wykasza firma PHU Robi Garden
Przedstawiciel Wykonawcy – Robert Krawczyk, tel. 500 109 421.

  1. Drogi powiatowe, to jest:
  • droga Lublewo – Bielkówko – Straszyn: ulice Szkolna i Gregorkiewicza,
  • droga Szadółki – Otomin: ulica Słoneczna,
  • droga Kolbudy – Łapino Kartuskie: ulice Staromłyńska, Przemysłowa,
  • droga Czapielsk – Buszkowy: ulica Lipowa,
  • droga Kolbudy – Pręgowo – Lisewiec: ulice Dworcowa, Bukowskiego.

Za wykaszanie poboczy ww. dróg odpowiada Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gd. 
tel. 58 773 12 12.

  1. Droga wojewódzka 221: ulice Staropolska i Wybickiego

Za wykaszanie poboczy ww. dróg odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11 a,
tel. 58 320 20 25.

Informacja na temat bieżącego utrzymania ciągu pieszo – rowerowego Kolbudy – Kowale.

Usługę dla gminy Kolbudy realizuje firma Tornika Beata Kozdroń

Przedstawiciel Wykonawcy – Andrzej Kozdroń, tel. 739 270 927.

Informacja na temat utrzymania w czystości chodników:

Zgodnie z ustawą z dnia września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do obowiązków właścicieli nieruchomości należy między innymi „uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości”.

W innym przypadku ww. obowiązek należy do Zarządcy Drogi.