W załączeniu prezentujemy nowy harmonogram wywozu odpadów z zabudowy jednorodzinnej, który będzie obowiązywał od 1 lipca br. do końca grudnia br. Częstotliwość odbiorów zostaje utrzymana na dotychczasowym poziomie. Niewielka zmiana w terminarzu dotyczy kilku sołectw.

Od 1 lipca odpady od mieszkańców sołectw Kolbudy oraz Babidół-Nowiny odbierane będą w czwartki (a nie jak dotychczas w środy).

Od mieszkańców Bielkówka, Bielkowa oraz Lublewa Gdańskiego śmieci wywożone będą w środy (a nie jak dotychczas w czwartki).

W przypadku pozostałych wsi dzień tygodnia, w którym realizowana jest usługa odbioru odpadów, pozostaje bez zmian.

W przypadku świąt, odbiór następuje w dniu poprzedzającym lub następnym. W wyjątkowych przypadkach wywóz realizowany będzie w sobotę.