Wrzesień jest miesiącem zebrań wiejskich, podczas których mieszkańcy decydują o podziale funduszy sołeckich. Znamy już szczegółowy harmonogram spotkań, które odbywać się będą od 4 do 24 września br. Jako pierwsi o sposobie wykorzystania środków finansowych zadecydują mieszkańcy Lisewca.

Z przyznanych w ramach funduszu sołeckiego środków można np. wyremontować plac zabaw, zamontować oświetlenie, naprawić zniszczony chodnik lub drogę czy zadbać o tereny zielone. Środki często przeznaczane są też na przedsięwzięcia służące integracji mieszkańców, jak np. festyny wiejskie.

W roku 2020 nasze sołectwa będą mogły wydać w sumie 715 644, 84 zł. Tyle bowiem wyniesie wysokość funduszu sołeckiego Gminy Kolbudy. Będzie to kwota o blisko 51 tysięcy złotych wyższa od tej, którą mają do dyspozycji sołtysi w roku bieżącym.

Od czego zależy wysokość kwoty, która trafia do danego sołectwa? Przy dokonywaniu obliczeń pod uwagę bierze się m.in. liczbę mieszkańców danego sołectwa oraz wykonanie dochodów bieżących gminy, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata.

Ponieważ ustawa o funduszu sołeckim dopuszcza uchwalenie przez zebranie wiejskie wniosku z inicjatywy (m.in.) 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa, poniżej załączamy stosowny formularz. Wniosek może dotyczyć więcej niż jednego przedsięwzięcia, jednakże łączny ich koszt nie może  przekroczyć kwoty funduszu.  Przedsięwzięcia winny być zgodne z zadaniami własnymi gminy, służyć poprawie życia mieszkańców i być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

W przypadku wniosku złożonego przez co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa wniosek powinien zawierać dodatkowe informacje dotyczące tych mieszkańców: nazwisko i imię, adres zamieszkania, podpis.

Prezentujemy pełen harmonogram wrześniowych zebrań sołeckich oraz wysokość funduszu dla poszczególnych wsi.

 

Harmonogram Zebrań Wiejskich – wrzesień 2019 r. w sprawie ustalenia podziału funduszu sołeckiego na rok 2020

II termin zebrania z powodu braku kworum - 15 minut później

Lp.

SOŁECTWO

DATA:GODZINA*

MIEJSCE:

 1.

 LISEWIEC

4.09.2019 /Śr./

17.45 – 18.00

Świetlica wiejska

Lisewiec

 2.

 KOLBUDY

5.09.2019 /Czw./

18.15-18.30

sala koncertowa /GOK/ Kolbudy

 3.

 PRĘGOWO

6.09.2019 /Pt./

17.45- 18.00

Pręgowo

Remiza OSP

4.

LUBLEWO GDAŃSKIE

09.09.2019 / Pn./

17.45- 18.00

Świetlica wiejska w Remizie OSP

 Lublewo Gd.

5.

OTOMIN

10.09.2019 / Wt./

17.45-18.00

Karczma „SWOJAK”

6.

BĄKOWO

11.09.2019 / Śr./

18.00 – 18.15

 Świetlica wiejska

Bąkowo

 7.

CZAPIELSK

12.09.2019/ Czw./

17.45 – 18.00

sala koncertowa /GOK/ Kolbudy

 8.

BABIDÓŁ-NOWINY

 13.09.2019 /Pt./

17.45 – 18.00

 sala koncertowa /GOK/ Kolbudy

9.

JANKOWO GDAŃSKIE

 16.09.2019 /Pn./

17.45 – 18.00

Świetlica wiejska

Jankowo Gdańskie

ul. Conradiego

 

10.

BIELKÓWKO

 17.09.2019 /Wt./

17.45 – 18.00

ZKiW Bielkówko

11.

 OSTRÓŻKI

18.09.2019 /Śr./

17.45-18.00

Świetlica wiejska

 12.

 ŁAPINO

19.09.2019 /Czw./

17.45-18.00

sala koncertowa /GOK/ Kolbudy

 13.

 BIELKOWO

20.09.2019 /Pt./

17.45-18.00

Szkoła w Lublewie Gdańskim

 14.

KOWALE

23.09.2019 /Pn./

18.15 – 18.30

Świetlica, Kowale ul. Glazurowa 1

 

 15.

BUSZKOWY

24.09.2019 /Wt./

18.15 – 18.30

Szkoła Filialna

Buszkowy

Sala koncertowa /b.GOK/ dostępna na zebrania tylko w czwartek i piątek!!

 

Wysokość funduszy sołeckich

 

 

sołectwo

Lm

F soł. 2020

F soł. 2019

różnica

1

Babidół-Nowiny

231

25 423,91 zł

      23 825,07 zł

1 598,84 zł

2

Bąkowo

817

58 988,20 zł

      55 314,15 zł

3 674,05 zł

3

Bielkówko

1073

58 988,20 zł

      55 536,30 zł

3 451,90 zł

4

Bielkowo

288

28 786,24 zł

      26 657,42 zł

2 128,82 zł

5

Buszkowy

582

46 128,77 zł

      43 707,07 zł

2 421,70 zł

6

Czapielsk

512

41 999,60 zł

      31 489,08 zł

    10 510,52 zł

7

Jankowo Gdańskie

875

58 988,20 zł

      55 536,30 zł

3 451,90 zł

8

Kolbudy

3638

     58 988,20 zł

      55 536,30 zł

3 451,90 zł

9

Kowale

4315

58 988,20 zł

      55 536,30 zł

3 451,90 zł

10

Lisewiec

327

31 086,78 zł

      29 212,09 zł

1 874,69 zł

11

Lublewo Gdańskie

1573

58 988,20 zł

      55 536,30 zł

3 451,90 zł

12

Łapino

636

49 314,14 zł

      46 428,35 zł

2 885,79 zł

13

Ostróżki

156

20 999,80 zł

      19 493,24 zł

1 506,56 zł

14

Otomin

971

58 988,20 zł

      55 536,30 zł

3 451,90 zł

15

Pręgowo

927

58 988,20 zł

      55 536,30 zł

3 451,90 zł

 

RAZEM

16921

   715 644,84 zł

    664 880,57 zł

50 764,27 zł