Najstarszy mieszkaniec Gminy Kolbudy Zygmunt Jakóbczyk z Lublewa Gdańskiego skończył 102 lata. Z tej okazji Dostojny Jubilat zaprosił swoich najbliższych na tort urodzinowy. Bohatera uroczystości odwiedzili również przedstawiciele władz gminy, którzy przekazali upominek oraz złożyli serdeczne życzenia w imieniu własnym i wszystkich mieszkańców. Pan Zygmunt, jest też pierwszą osobą, która została obdarowana „jeszcze ciepłym” egzemplarzem książki „Kolbudy. Zarys dziejów gminy do 1939 roku”, autorstwa Dariusza Dolatowskiego. Publikację współfinansował Urząd Gminy Kolbudy.

Nie ulega wątpliwości, że sto dwa lata, to piękny wiek. Precyzyjniej rzecz ujmując piękny wiek i… 24 miesiące. Jubilat, chociaż jest najstarszym mieszkańcem naszej gminy, pozostaje w doskonałej kondycji. Najlepszym na to dowodem niech będzie fakt, że - przekazany przez wójta Andrzeja Chruścickiego i przewodniczącą Rady Gminy Kolbudy Emilię Jóźwik - pamiątkowy list odczytał płynnie bez okularów.

„Jest to okazja niecodzienna i doniosła. 102 lata to czas, który dla większości z nas wydaje się nie do osiągnięcia, to czas, w którym zebrać można mnóstwo doświadczeń i mądrości, przeżyć wspaniałe chwile szczęścia i niezmierzonej radości.

Pana życie jest skarbnicą doświadczeń dla kilku pokoleń Polaków, a Pana wiek niech będzie naszym wspólnym, drogocennym dziedzictwem.

Szanowny Jubilacie, życzymy Panu spokoju, zdrowia i miłości osób najbliższych. Niech każdy kolejny dzień napawa Pana radością i poczuciem dumy z życiowych doświadczeń.” - napisano w okolicznościowym liście przekazanym Jubilatowi przez przedstawicieli władz gminy.

Życiowego doświadczenia i powodów do dumy z życiowych doświadczeń rzeczywiście trudno odmówić bohaterowi uroczystości. Pan Zygmunt chętnie wraca pamięcią do lat młodości i wspomina czasy wojny. Dużo mówi o szczęściu, jakie spotkało go w życiu i opatrzności czuwającej nad nim w czasie działań militarnych, których był aktywnym uczestnikiem.

Zygmunt Jakóbczyk już przed wojną odbył ochotniczą służbę wojskową. Uczestniczył w kampanii września 1939 r. jako żołnierz regularnego Wojska Polskiego. Po tej kampanii udało mu się uniknąć obozu jenieckiego. W lutym 1940 r. przystąpił do struktur Polskiego Państwa Podziemnego. W ZWZ i AK stopniowo awansował dochodząc w roku 1944 do stopnia sierżanta i obejmując dowództwo konspiracyjnego plutonu.

„Czarny”, bo taki pseudonim nosił Zygmunt Jakóbczyk, jest najstarszym członkiem Koła Gdańsk Światowego Związku Żołnierzy AK. Posiada bogatą kolekcję odznaczeń i medali. Przed dwoma laty otrzymał medal Obrońca Ojczyzny 1939-1945, nadawany przez Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Wójt Andrzej Chruścicki i przewodnicząca Emilia Jóźwik zapowiedzieli, że w przyszłym roku na pewno odwiedzą Pana Zygmunta, gdy ten świętował będzie kolejną rocznicę urodzin. Dołączamy się do zewsząd płynących życzeń. Panie Zygmuncie, dużo zdrowia, uśmiechu i samych pięknych dni!