Wójt Andrzej Chruścicki oraz wojewoda pomorski Dariusz Drelich złożyli dziś podpisy na umowach o dofinansowanie budowy trzech dróg w Gminie Kolbudy. Dzięki pozyskanym z Funduszu Dróg Samorządowych środkom, realizowane będą inwestycje w Kolbudach, Ostróżkach i Jankowie Gdańskim. Łącznie do gminnej kasy trafi kwota 2 098 737 zł.

Uroczystość podpisania umów z beneficjentami rządowego programu zorganizowano w siedzibie Starostwa  Powiatowego w Tczewie, gdzie stawili się samorządowcy z powiatów tczewskiego i gdańskiego. Dla wójtów, burmistrzów i starostów przygotowano symboliczne tabliczki z kwotami dofinansowania.

- Umowy gwarantujące dofinansowanie podpisaliśmy, więc czas wyłonić wykonawców i przystąpić do realizacji zadań - mówi wójt Andrzej Chruścicki. - Cieszę się z tego powodu niezmiernie, tym bardziej, że to kolejne środki jakie w tym roku płyną do naszej gminy z Funduszu Dróg Samorządowych. Lista oczekiwań w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury drogowej jest długa. Mieszkańcy poszczególnych sołectw z niecierpliwością oczekują inwestycji.

Na trzy projekty Gmina Kolbudy otrzyma łącznie 2 098 737 zł dofinansowania. Kwalifikowalny koszt realizacji zadań wyniesie 4 197 475 zł. Połowę środków stanowić więc będzie wkład własny samorządu.

- Jeszcze w październiku planujemy ogłosić przetarg - mówi Adam Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów. - Jeżeli warunki pogodowe pozwolą, to jest szansa, że wszystkie trzy inwestycje uda się rozpocząć jeszcze w tym roku.

Najwyższe dofinansowanie z rządowej puli przypadnie remontowi ulicy Przedszkolnej w Kolbudach, o modernizację której od dawna zabiegali mieszkańcy oraz rodzice dowożący swoje pociechy do Gminnego Przedszkola w Kolbudach. Z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymamy na ten cel 901 942 zł. Koszt remontu, który powinien zostać zakończony w połowie roku 2020, wyniesie 1 803 884 zł.

Od wielu lat tematem zgłaszanym na zebraniach sołectwa Ostróżki był remont ulicy Konopnickiej. Pokryty brukiem fragment drogi wreszcie zyska równą nawierzchnię. Modernizacja dofinansowana kwotą 424 421 zł również powinna zakończyć się w połowie 2020 roku. 

Pozytywnie oceniono również wniosek dotyczący przebudowy skrzyżowania ulicy Rzemieślniczej z Jankowską oraz budowy odcinka ulicy Podgórnej, od ulicy Chabrowej do ulicy Tulipanowej w Jankowie Gdańskim. Na ten cel nasz samorząd zyska 772 374 zł dofinansowania.