Od 1 stycznia 2020 roku zniesione zostaną dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie naszej gminy. Decyzję w tej sprawie podjęła Rada Gminy Kolbudy podczas sierpniowej sesji. Do tej pory samorząd stosował dopłaty dla gospodarstw domowych w budynkach i lokalach mieszkalnych. Kwota dopłaty przekazywana przez samorząd spółce Reknica wynosiła 0.09 zł netto do 1 metra sześciennego dostarczanej wody i 0,92 zł netto do 1 metra sześciennego odprowadzanych ścieków.

Uchwała Rady Gminy Kolbudy z 27 sierpnia br, która zacznie obowiązywać z początkiem roku 2020 uchyla wcześniejsze regulacje dotyczące dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kolbudy.

W uzasadnieniu przyjętej jednogłośnie uchwały czytamy, że wysokość szacowanych wydatków rocznych, które należałoby przeznaczyć na dopłaty - w wysokości określonej w uchwale - wyniosłaby około 700 000 złotych. Proponuje się więc odstąpienie od stosowania dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Pieniądze te przekazywane są obecnie  z budżetu Gminy Kolbudy do spółki Reknica.

Radni zdecydowali, że uchwała zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku, aby mieszkańcy, którzy nie zdecydowali się jeszcze na montaż tzw. podliczników zdążyli zaopatrzyć się w urządzenie jeszcze przed likwidacją dopłaty do stawek za wodę. Jeśli korzystamy z wody np. do podlewania upraw czy trawników, to na rurze zasilającej kran ogrodowy warto założyć drugi licznik (zalegalizowany wodomierz po zakończeniu montażu należy zgłosić do przedsiębiorstwa wodociągowego, aby został zaplombowany i spisać odpowiednią umowę). W takiej sytuacji woda wykorzystana w celach gospodarczych nie będzie obciążona kosztem wywozu ścieków.

- Do tej pory wielu mieszkańców nie miało nawet świadomości, że gmina stosuje dopłaty do stawek za wodę i ścieki - mówi wójt Andrzej Chruścicki. - Roczny koszt dofinansowania kosztuje jednak budżet około 700 tysięcy złotych. Uważam, że zaoszczędzone w budżecie środki jesteśmy w stanie efektywnie wykorzystać na inne cele społeczne. Pieniądze, które zostaną w budżecie będziemy mogli przeznaczyć na inwestycje. Decyzja o odstąpieniu od dopłat do ścieków i wody została podjęta jednogłośnie przez wszystkich radnych. Uchwała została przyjęta z dużym wyprzedzeniem, aby nie zaskakiwać mieszkańców z dnia na dzień. 

Przyjmuje się, że miesięczne zużycie wody na osobę w gospodarstwie domowym wynosi około 3 metry sześcienne.

Według stawek zatwierdzonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opłata za metr sześcienny dostarczonej wody wynosi 3,74 zł brutto. Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę ustalona jest na poziomie 6,64 zł brutto.

Stawka za metr sześcienny odprowadzanych ścieków wynosi 8,18 zł brutto.