Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego opublikował listy rankingowe uczniów rekomendowanych do Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego. Znalazły się na nich nazwiska 43 osób, które w roku szkolnym 2018/2019 pobierały naukę w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie naszej gminy.

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego poinformował, że zakończono etap oceny merytorycznej wniosków o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2019/2020 w ramach projektu „Pomorskiego programu pomocy stypendialnej – III edycja” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Komisja Stypendialna zaproponowała przyznanie stypendiów 400 uczniom szkół podstawowych i gimnazjów z Pomorza. Znalazły się na niej 43 nazwiska osób uczęszczających w minionym roku szkolnym do trzech publicznych i jednej niepublicznej szkoły z terenu Gminy Kolbudy.

W gronie osób rekomendowanych do Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu znalazło się 26 uczniów uczęszczających w minionym roku szkolnym do ZKPiG Kolbudy, 11 uczniów SP Kowale, 4 uczniów SP Pręgowo i 2 uczniów Niepublicznej SP im. Dr Wandy Błeńskiej w Kowalach.

Projekt Pomorski program pomocy stypendialnej - III edycja" jest dedykowany uczniom wykazującym się wysokimi wynikami nauczania w przedmiotach przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości oraz osiągnięciami w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

- Gratuluję wszystkim uczniom, którzy znaleźli się na liście rankingowej, ale również ich nauczycielom – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Stypendia Marszałka to powód do dumy dla młodzieży, ich rodziców, ale również dla szkół, które potrafią rozwijać pasje i zainteresowania naszych młodych mieszkańców. Z rankingu wynika, że statystycznie co dziesiąty stypendysta Marszałka jest uczniem z naszej gminy.

Stypendyści marszałka przez okres 12 miesięcy otrzymywać będą kwotę 250 złotych.

Należy odnotować, że wychowanek Niepublicznej SP im. Dr Wandy Błeńskiej w Kowalach znalazł się również na liście 34 uczniów szkół podstawowych rekomendowanych do stypendium marszałka wypłacanego z budżetu województwa. Również w tym przypadku kwota wynosi 250 złotych miesięcznie.

Listy rankingowe opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Ranking, uwzględniający także pozytywnie rozpatrzone podania o ponowną ocenę wniosków, będzie stanowił podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa Pomorskiego uchwały w sprawie przyznania stypendiów.

Uroczysta gala wręczenia stypendiów odbywa się w grudniu. W ostatnich latach wydarzenie to organizowano w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

Gratulujemy wszystkim uczniom, których nazwiska znalazły się na wspomnianych listach.

Link do Rankingów:

https://des.pomorskie.eu/-/rankingi-wnioskow-o-przyznanie-stypendiow-marszalka-wojewodztwa-pomorskiego-na-rok-szkolny-2019-2020