Funkcjonariusze Straży Gminnej i Komisariatu Policji w Kolbudach - w ramach kolejnego weekendowego patrolu mieszanego - podjęli  interwencję dotyczącą uniemożliwiania prowadzenia polowania przez łowczych. Zdarzenie miało miejsce w sobotę 23 listopada br. w Czapielsku. Czynności w tej sprawie prowadzi policja. Strażnicy i Policja apelują o niepodejmowanie samozwańczych akcji protestacyjnych które mogą bezpośrednio zagrażać bezpieczeństwu osób.


Jak informują Strażnicy Gminni z Kolbud, po przyjeździe na miejsce, patrol zastał zarówno grupę łowczych, jak i aktywistów, którzy - według relacji myśliwych – mieli zakłócać i uniemożliwiać przeprowadzanie polowania. Aktywiści mieli rzekomo płoszyć zwierzynę oraz świadome i celowo  poruszać się na obszarze bezpośrednio objętym działaniami łowczych.


Funkcjonariusze przeprowadzali rozmowę z obiema stronami konfliktu dodatkowo, weryfikując podstawy prawne, na które powoływali się łowczy dotyczące tzw. ,,żółtej strefy ASF”, regulacji Głównego Inspektora Weterynarii oraz innych aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska. Dalsze czynności wyjaśniające w tej sprawie prowadzone są obecnie przez funkcjonariuszy policji.


Straż Gminna wraz z Policją apelują o zachowanie rozwagi oraz niepodejmowanie samozwańczych akcji protestacyjnych, które mogą bezpośrednio zagrażać bezpieczeństwu osób. W przypadku jakiekolwiek wątpliwości co do legalności i zasadności  prowadzonego polowania należy skontaktować się z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, Nadleśnictwem w Kolbudach bądź zgłosić ten fakt funkcjonariuszom Państwowej Straży Łowieckiej lub Policji.