Powstała kolejna inicjatywa, która może przybliżyć naszą gminę do reaktywacji linii kolejowej 229. Przedstawiciele pomorskich samorządów oraz spółek kolejowych podpisali list intencyjny w sprawie współpracy na rzecz przedłużenia linii Szybkiej Kolei Miejskiej w kierunku południowych dzielnic Gdańska. Na realizacji przedsięwzięcia skorzystać mogą okoliczne gminy, gdyż wydłużona linia SKM mogłaby zostać powiązana z regionalnym systemem kolejowym naszego województwa, w tym linią 229, która przebiega przez teren Gminy Kolbudy.

W gronie sygnatariuszy listu intencyjnego znalazł się wójt Andrzej Chruścicki, który dostrzega pilną potrzebę rozbudowy linii kolejowej oraz powrotu transportu szynowego do Gminy Kolbudy.

- Uruchomienie kolei to przede wszystkim rozładowanie ogromnych korków na Węźle Kowale – uważa wójt Andrzej Chruścicki. -  Czekamy na to przedsięwzięcie, mając świadomość jak wiele pracy jeszcze przed nami. Cieszę się, że szanse na realizację tego zadania rosną, a nasi sąsiedzi są zainteresowani rozwojem nowych, alternatywnych dla zakorkowanych dróg, połączeń komunikacyjnych.

Efektem podpisanego listu ma być opracowanie „Studium programowo-przestrzennego przedłużenia linii kolejowej przez dzielnicę Gdańsk Południe w powiązaniu z regionalną siecią kolejową województwa pomorskiego". Dokument ten będzie zawierał m.in. diagnozę społeczno-gospodarczą, analizę uwarunkowań przestrzennych oraz wstępną analizę transportową planowanej inwestycji.

Opracowanie ma przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, czy budowa nowej linii kolejowej w tej części miasta jest w ogóle możliwa. Jej trasa miałaby się rozpoczynać za przystankiem SKM Gdańsk Śródmieście, a następnie prowadzić w kierunku pętli tramwajowej Łostowice Świętokrzyska. Docelowo linia kolejowa z południa Gdańska mogłaby zostać poprowadzona w kierunku stale rozwijającej się gminy Kolbudy.

Pomorze jest regionem, w którym mieszkańcy w największym stopniu korzystają z transportu kolejowego, a władze województwa chcą podtrzymać ten trend.

W planach samorządowców linia kolejowa na południe Gdańska miałaby zostać powiązana z regionalnym systemem kolejowym naszego województwa. W studium analizowane więc będą następujące warianty: połączenie z linią Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (nr 248) albo poprowadzenie torów do linii Gdańsk Kokoszki-Stara Piła (nr 234) lub Glincz-Kartuzy (nr 229), które do 2023 r. będą remontowane w ramach tworzenia tzw. bajpasa kartuskiego.

Sygnatariuszami, podpisanego 27 listopada br. listu, są prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, samorządowcy z gmin Pruszcza Gdańskiego, Kolbud i Żukowa, a także przedstawiciele spółek kolejowych.

Oprac. na podstawie pomorskie.eu