To dobra wiadomość dla mieszkańców Otomina. Gmina Kolbudy otrzymała dofinansowanie na realizację drugiego etapu budowy ulicy Żurawiej. Wójt Andrzej Chruścicki i wojewoda pomorski Dariusz Drelich złożyli dziś podpisy na umowie o dofinansowanie inwestycji kwotą 1 336 904,04 zł. Środki pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych.

Pierwszy etap ulicy Żurawiej został zrealizowany w 2018 roku. Na dziurawej, szutrowej nawierzchni pojawiła się kostka i ciąg pieszo rowerowy. Drugi etap, na realizację którego gmina właśnie otrzymała środki finansowe, powinien rozpocząć się już za kilka tygodni.

- Jeszcze w tym miesiącu ogłosimy przetarg, który wyłoni wykonawcę tego zadania – mówi Adam Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów. – Jeżeli umowa zostanie podpisana w styczniu, to inwestycja powinna zostać zakończona w sierpniu przyszłego roku.

Długość odcinka, który zostanie zmodernizowany w drugim etapie budowy ulicy Żurawiej wyniesie ponad pół kilometra. Nowa nawierzchnia połączy zmodernizowaną już część z ulicą Okrężną, przy wjeździe do lasu. Droga o szerokości 5 metrów wykonana zostanie z kostki betonowej, podobnie jak szeroki na 3 metry ciąg pieszo-rowerowy. Wzdłuż wyremontowanego odcinka wykonane zostanie oświetlenie.

- To kolejne środki, które udało się nam pozyskać z Funduszu Dróg Samorządowych – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Inwestycje drogowe należą bez wątpienia do tych najbardziej oczekiwanych przez naszych mieszkańców. Jest to piąta umowa w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych, którą mam przyjemność podpisywać od początku bieżącego roku. Możemy mieć powody do zadowolenia. Na rozpatrzenie czekają już kolejne wnioski, które złożyliśmy w ramach tego programu.

Suma wszystkich środków pozabudżetowych pozyskanych od początku bieżącej kadencji przez wójta Andrzeja Chruścickiego przekroczyła już kwotę 10 milionów złotych.