Zniżki i ulgi dla osób zameldowanych, umacnianie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców i zachęcanie do osiedlania się na terenie Gminy Kolbudy – to tylko niektóre z celów Programu „Karta Mieszkańca Gminy Kolbudy” przyjętego przez Radę Gminy Kolbudy. Regulamin dotyczący korzystania z przywilejów powinien powstać do końca stycznia br.

Wśród gwarantowanych przez samorząd przywilejów wynikających z posiadania Karty należy wymienić m.in. łatwiejszy dostęp do obiektów użyteczności publicznej, jak sale gimnastyczne czy świetlice wiejskie, a także do różnych form aktywności sportowo-rekreacyjnej czy kulturalnej.

- Chcielibyśmy, aby z bogatej oferty nieodpłatnych zajęć sportowych czy kulturalnych, które finansowane są z naszych podatków korzystali przede wszystkim nasi mieszkańcy – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Posiadacze Karty Mieszkańca Gminy Kolbudy, którzy chcieliby wynająć świetlicę wiejską czy halę sportową traktowani będą priorytetowo. Osoby uprawnione w przyszłości mogłyby też na preferencyjnych zasadach korzystać z oferty Gminnej Przystani Żeglarskiej w Kolbudach. Posiadanie dokumentu może być też brane pod uwagę np. przy zapisach na dofinansowane przez Gminę Kolbudy formy letniego czy zimowego wypoczynku.

Zgodnie z założeniem Programu przywileje deklarowane przez samorząd nie byłyby jedynymi, z których skorzystają posiadacze Karty. Do projektu zaproszeni zostaną niebawem przedsiębiorcy, instytucje kultury czy organizacje pozarządowe.

- Zależy nam, aby korzyścią wynikającą z posiadania Karty były nie tylko zniżki i przywileje oferowane przez nasz samorząd, ale również przez Partnerów, którzy wspólnie z Gmina zechcą tworzyć ten Program – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Liczę na lokalnych przedsiębiorców, którzy zaoferują naszym mieszkańcom zniżki na oferowane przez siebie usługi czy sprzedawane produkty. Podobny system fajnie sprawdza się w przypadku Programu Kolbudzka Karta Dużej Rodziny. Tym razem z oferty skorzystają nie tylko rodziny wielodzietne, ale wszyscy mieszkańcy, którzy spełnią kryteria i otrzymają Kartę Mieszkańca Gminy Kolbudy. Posiadacze obu kart skorzystają z szerszego wachlarza ulg i przywilejów.

O Kartę Mieszkańca Gminy Kolbudy ubiegać się będą mogły osoby fizyczne zameldowane na terenie Gminy Kolbudy. Uprawnieni do skorzystania z ulg będą również mieszkańcy, którzy rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim i oświadczają, że miejscem ich zamieszkania jest Gmina Kolbudy.

- Myślę, że Program nie tylko zachęci naszych mieszkańców do meldowania się w naszej gminie, ale również posłuży umocnieniu poczucia tożsamości lokalnej i zmotywuje społeczność do bardziej aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym gminy – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Moją opinię podzielają radni rady Gminy Kolbudy, którzy jednomyślnie poparli Program.

Przyjęta uchwała stanowi szkielet oferty adresowanej do naszych mieszkańców. Obecnie trwają intensywne prace nad szczegółami Programu.

- Regulamin Karty Mieszkańca Gminy Kolbudy, który określi zasady wydawania i użytkowania Karty, a także tryb i zasady przystępowania do współpracy w ramach Programu powinien zostać przygotowany do końca stycznia br. – informuje Iwona Niedzielska, kierownik Referatu Strategii i Programów Rozwojowych Urzędu Gminy Kolbudy. – Zostanie określony Zarządzeniem Wójta Gminy Kolbudy. Dokument określi również wzór Karty, wniosków oraz formularzy.

O szczegółach dotyczących wydawania Karty oraz zasad korzystania z wynikających z Programu Przywilejów będziemy informować na bieżąco.