Radni Gminy Kolbudy jednomyślnie poparli budżet na rok 2020. Dochody określone w uchwale opiewają na kwotę 137 205 066 złotych. Wydatki przewiduje się na poziomie ponad 144 065 142 złotych. Deficyt budżetowy wynosi 6 860 076 zł, co stanowi 5,0 proc. dochodów budżetowych. Podczas sesji wszyscy radni zagłosowali też za uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbudy na lata 2020-2030.

W przyjętym przez Radę Gminy Kolbudy budżecie dochody bieżące ustalono na kwotę 128 005 496 złotych a dochody majątkowe na 9 199 570 złotych. Z kolei wydatki bieżące budżetu określono na poziomie 125 925 286 złotych, natomiast majątkowe 18 139 856 złotych.

W dyskusji poprzedzającej głosowanie wszyscy radni zwracali uwagę, że tegoroczny budżet będzie trudny i dynamiczny. Dużym obciążeniem dla samorządowej kasy będzie bowiem przeniesienie znacznej części oświatowych wydatków na barki gmin. To problem, z którym zmierzyć się muszą wszystkie polskie samorządy.

- Muszę przyznać, że ten budżet na pewno będzie trudny – mówił wójt Andrzej Chruścicki. – Będzie nawet trudniejszy niż ten, który zakończyliśmy. Mam na uwadze wzrost kosztów na oświatę, który nas przygniótł oraz zmniejszenie dochodu z tytułu podatku PIT. Ale my się z tym zmierzymy. Nie chcemy emitować obligacji. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli tego robić, a jeżeli już, to tylko w sytuacji, gdy dostaniemy dofinansowanie zewnętrzne na jakieś drogi, dzięki czemu będziemy mogli je wybudować za połowę ceny.

Debatując nad budżetem radni wyrażali nadzieję, że w roku bieżącym gminny budżet, podobnie jak w tym roku, zostanie zasilony funduszami zewnętrznymi. Przypominano, że rok 2019 był pod tym względem rekordowy, a nasz samorząd pozyskał kwotę 10,339 milionów złotych.

- Pamiętam jak w zeszłym roku uchwalaliśmy budżet – mówiła przewodnicząca Rady Gminy Kolbudy Emilia Jóźwik. – Też zapowiadało się, ze będzie on trudny i czeka nas ciężki rok. Zakończyliśmy go jednak optymistycznie. Udało się pozyskać dużo pieniędzy ze źródeł zewnętrznych. Mam nadzieję, ze w tym roku będzie podobnie. To co mamy do przegłosowania nie wygląda zbyt optymistycznie, ale wierzę, że razem uda nam się przebrnąć przez ten rok.

W roku 2020 na realizację inwestycji gmina planuje przeznaczyć niemal 17 289 856 złotych. Wśród najważniejszych zadań, które mają być realizowane w bieżącym roku wymienić należy: budowę ulicy Fiołkowej w Czapielsku, wykonanie kolejnego etapu ulicy Podgórnej w Jankowie Gdańskim, rozbudowę ulicy Konopnickiej w Ostróżkach oraz kontynuację budowy ul. Żurawiej w Otominie. Do największych zadań inwestycyjnych w Kolbudach zaliczyć należy budowę krytej pływalni oraz modernizację ulicy Przedszkolnej. Największą część środków inwestycyjnych w Kowalach pochłonie natomiast budowa nowych pomieszczeń Gminnego Przedszkola, które mają zostać oddane do użytku 1 września br. W budżecie ujęto też m.in. oświetlenie ścieżki rowerowej łączącej Kolbudy z Kowalami.

Łączna wysokość rezerw budżetowych wyniesie 1 263 185 zł, z czego na wydatki nieprzewidziane zabezpieczono 300 000 złotych. Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w rezerwie celowej zaplanowano 390 000 złotych. W budżecie ujęto też rezerwę celową w wysokości 50 000 złotych na utworzenie i obsługę budżetu obywatelskiego.

Kwota 2 808 624 złote przeznaczona natomiast zostanie na spłatę pożyczek zaciągniętych w minionych latach w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także na wykup wyemitowanych przez gminę obligacji.

  folder Budżet Gminy Kolbudy na 2020 rok