„…My samorządowcy Gminy Kolbudy wspólnie zwracamy się z apelem do Zarządu Województwa Pomorskiego o priorytetowe potraktowanie problemu... Nie mamy wątpliwości, że Droga Wojewódzka 221 w obecnym stanie technicznym i przy aktualnym natężeniu ruchu stanowi śmiertelne zagrożenie dla wszystkich jej użytkowników…”

Tak brzmi najważniejszy fragment apelu wystosowanego przez samorządowców Gminy Kolbudy do Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie modernizacji Drogi Wojewódzkiej 221.

Podpisy pod dokumentem, podczas Sesji Rady Gminy Kolbudy, złożyli lokalni samorządowcy oraz inne osoby uczestniczące w posiedzeniu organu uchwałodawczego. Poniżej publikujemy pełną treść pisma adresowanego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.