Gmina Kolbudy rozpoczęła wdrażanie programu teleopieki dla mieszkańców 60+ oraz osób z grupy podwyższonego ryzyka. - Mam nadzieję, że to innowacyjne w skali kraju rozwiązanie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa naszych mieszkańców - mówi Marek Goliński, zastępca wójta Gminy Kolbudy.

Dzięki umowie podpisanej przez Gminę Kolbudy z Polskim Centrum Opieki każdy mieszkaniec gminy należący do grupy docelowej programu może skorzystać z usług Teleopieki.

Teleopieka jest usługą dającą możliwość całodobowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa (np. nagłe zasłabnięcie, upadek). Wykorzystuje innowacyjne technologie, oparte na współdziałaniu ze sobą trzech elementów: osobistego nadajnika noszonego przez podopiecznego na przegubie ręki lub w formie wisiorka na szyi, terminala umożliwiającego kontakt z operatorem i Centrum Operacyjno-Alarmowym.

- Na dzień dzisiejszy proponujemy naszym mieszkańcom skorzystanie z podstawowej formy Teleopieki, czyli tzw. czerwonego przycisku - powiedział "Naszej Gminie" Marek Goliński, zastępca wójta Gminy Kolbudy. - Dzięki temu rozwiązaniu osoby znajdujące się w grupie podwyższonego ryzyka, w szczególności te, które zamieszkują samotnie, uzyskają możliwość natychmiastowego zaalarmowania centrum operacyjno-alarmowego w przypadku jakiegokolwiek incydentu zagrażającego życiu.

System "czerwonego przycisku" składa się z dwóch elementów: nadajnika, noszonego przez podopiecznego na szyi bądź na przegubie dłoni oraz terminala, czyli urządzenia wyposażonego w mikrofon i głośnik, uruchamianego w razie interwencji przez nadajnik z dowolnego miejsca mieszkania i umożliwiającego rozmowę z operatorem, znajdującym się w Centrum Operacyjno-Alarmowym. Co ważne podkreślenia, w przypadku nagłego zdarzenia, gdy rozmowa z Centrum Operacyjno - Alarmowym jest niemożliwa, pracownik tego centrum podejmuje stosowną interwencję - powiadamia kolejno sąsiadów oraz bliskich celem sprawdzenia sytuacji na miejscu i weryfikuje, czy wizyta kontrolna u podopiecznego została zrealizowana, a w przypadku braku kontaktu głosowego - wzywa odpowiednie służby: pogotowie ratunkowe, straż pożarną, policję. Warto podkreślić, że operator teleopieki dysponuje szczegółowymi danymi o osobie, która wzywa pomocy, np. kontakt do bliskich, dane o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach i miejscu ich przechowywania, najkrótsza droga dojazdowa do miejsca zamieszkania itp.

- Rola osoby poszkodowanej sprowadza się jedynie do naciśnięcia czerwonego przycisku - wyjaśnia Marek Goliński. - Całą resztą zajmie się natomiast Centrum Operacyjno - Alarmowe. Tak więc pomoc zostanie udzielona nawet w przypadku, gdy poszkodowany po naciśnięciu przycisku straci przytomność. Mówiąc krótko: w przypadku nagłego zasłabnięcia, udaru bądź innego incydentu zadzwonić na pogotowie ratunkowe bądź do rodziny możemy nie być w stanie. Natomiast nacisnąć czerwony przycisk zdołamy prawie zawsze. I to może uratować nam życie.

Program skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Kolbudy, którzy skończyli 60 lat lub należą do grupy podwyższonego ryzyka, czyli są osobami po incydentach kardiologicznych, neurologicznych, ortopedycznych lub diabetologicznych oraz do osób głuchoniemych i niewidomych.

Mieszkańcy Gminy Kolbudy nie będą ponosić opłat za korzystanie z systemu - koszt usługi Teleopieki w postaci abonamentu miesięcznego oraz dzierżawy sprzętu finansuje gmina.

Szczegółowe informacje na temat Teleopieki można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej UG Kolbudy pod nr tel. 58 691-05-33.