Rosnąca liczba stwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 skłania władze centralne, oraz samorządy do wdrażania rozwiązań mających minimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Działania profilaktyczne, przestrzeganie zasad higieny oraz stosowanie się do wszelkich zaleceń wirusologów wydają się być najskuteczniejszym na tę chwilę sposobem na uniknięcie zakażenia. Chociaż w województwie pomorskim nie potwierdzono jeszcze przypadku wystąpienia wirusa, również Gmina Kolbudy profilaktycznie stosuje się do wszelkich, sugerowanych przez specjalistów zaleceń. Jednym z nich jest odwoływanie i zawieszenie organizacji imprez masowych oraz wydarzeń, w których uczestniczy większa liczba mieszkańców.

- Zapewniam wszystkich mieszkańców, że decyzje podejmowane przez Gminę Kolbudy w związku z zagrożeniem koronawirusem mają w tej chwili wyłącznie charakter prewencyjny – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – W naszym województwie nie stwierdzono dotychczas przypadku zakażenia. Przykład Włoch pokazuje jednak, że bagatelizowanie problemu może mieć złe skutki. Dlatego wolimy dmuchać na zimne i wprowadzać rozwiązania, które będą zapewne sporym ograniczeniem dla mieszkańców, ale wydają się niezbędne, aby minimalizować ryzyko.

Zamknięte szkoły i odwołane zajęcia dla dzieci i młodzieży

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej - od 12 marca do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W dniach 12 i 13 marca w placówkach oświatowych organizowane będą jedynie zajęcia w świetlicach. W związku z tym Wójt Gminy Kolbudy zdecydował o zawieszeniu do odwołania wszelkich pozalekcyjnych zajęć kulturalnych i sportowych dla naszych młodych mieszkańców. Dotyczy to zarówno zajęć organizowanych przez szkoły, Urząd Gminy Kolbudy, jak i działające na naszym terenie kluby sportowe.

Odwołane koncerty, wydarzenia i zaplanowane spotkania z mieszkańcami

Wójt Gminy Kolbudy, w dniu 11 marca br., podjął również decyzję o zawieszeniu do odwołania zaplanowanych spotkań z udziałem większej liczby mieszkańców, wydarzeń sportowych i kulturalnych oraz imprez o charakterze masowym.

  • Nie odbędzie się więc – zaplanowane na 12 marca br. – spotkanie z mieszkańcami w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi. (Stosowną prezentację, z którą planowaliśmy zapoznać mieszkańców opublikujemy niebawem na naszej stronie internetowej).
  • Odwołana zostaje również cykliczna impreza „Kaziuczek Niemenczyński”, czyli Wielkanocny jarmark produktów z Wileńszczyzny.
  • W zaplanowanym terminie nie odbędzie się także impreza biegowa „Radunka Run”.
  • Odwołane zostają również planowane w najbliższym czasie imprezy kulturalne, koncerty i zawody sportowe.
  • Nie odbędzie się zaplanowana na 20 marca br. Kolbudzka Próbna Matura z „Matmy”
  • Do odwołania nie będą organizowane również zebrania sołeckie. Zebranie w Jankowie Gdańskim, wyznaczone na 17 marca br. odbędzie się w innym terminie.

Zawieszone zajęcia Klubów „Senior+” w Kolbudach i Kowalach

Ponieważ na zakażenie wirusem COVID-19 narażone są szczególnie osoby starsze podjęto również decyzję o zawieszeniu do odwołania zajęć realizowanych w działających na terenie Gminy Kolbudy Klubach „Senior+” oraz innych wydarzeń dedykowanych dla tej grupy wiekowej.

Cykliczne zajęcia sportowe i kulturalne dla dorosłych mieszkańców

Wójt Gminy Kolbudy podjął również decyzję o zawieszeniu cyklicznych zajęć kulturalnych i sportowych dla dorosłych mieszkańców.

Wstrzymany wynajem świetlic wiejskich i obiektów będących własnością gminy

Do odwołania wstrzymany zostaje również wynajem obiektów będących własnością gminy. Chodzi m.in. o świetlice wiejskie udostępniane na imprezy rodzinne i okolicznościowe. Dotyczy to również wynajmów, na które podpisane zostały już stosowne umowy. W świetlicach zawieszone zostają również wydarzenia planowane przez sołtysów. W związku z decyzją o zamknięciu placówek oświatowych w najbliższych dniach wynajmowane nie będą również obiekty sportowe funkcjonujące przy gminnych szkołach.

Ograniczmy liczbę spraw realizowanych w instytucjach publicznych

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników w Urzędzie Gminy Kolbudy zamontowano specjalne dozowniki z substancjami do odkażania. Jednocześnie prosimy, aby mieszkańcy ograniczyli liczbę wizyt w placówkach publicznych i w miarę możliwości korzystali z telefonicznych lub elektronicznych form kontaktu. Dotyczy to m.in. Urzędu Gminy Kolbudy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej czy samorządowych spółek GZUK, „Reknica” oraz „Pomkol”. W przypadku bibliotek sugerujemy korzystanie z pakietu książek elektronicznych www.legimi.pl/kolbudy, na podstawie kodów, które uzyskać możemy telefonicznie pod numerami bibliotek w Kolbudach i Pręgowie. Do odwołania wstrzymane zostają również cykliczne dyżury, w ramach których Wójt i Wicewójt przyjmują interesantów. Zalecenie dotyczy również ograniczenia aktywności w innych obszarach przestrzeni publicznej, w których pojawiają się większe skupiska ludności.

Akcja informacyjna

Jednocześnie Urząd Gminy Kolbudy prowadzi akcję informacyjną polegającą na wywieszaniu w miejscach publicznych plakatów informacyjnych oraz instrukcji dotyczących minimalizowania ryzyka zakażenia wirusem COVID-19. Zachęcamy również do monitorowania serwisu kolbudy.pl oraz mediów społecznościowych Gminy Kolbudy, gdzie na bieżąco publikować będziemy aktualne informacje na ten temat.

Zalecenia dla pacjentów korzystających ze  świadczeń medycznych w Ośrodku Zdrowia w Kolbudach, aby zapobiec szerzeniu się koronawirusa  

1. Należy korzystać z możliwości teleporady
na podstawie przeprowadzonej rozmowy (ankieta wstępnej kwalifikacji) można ustalić wstępny sposób postępowania z pacjentem , który spełnia kryteria epidemiologiczne

a) przebywał w kraju gdzie występuje transmisja koronawirusa

b) miał bliski kontakt z osoba zakażoną

*W przypadku kiedy pacjent nie ma objawów chorobowych - nie wymaga leczenia a jedynie samokontroli i zgłoszenia do Sanepidu w celu ustalenia czy jest potrzebna kwarantanna. Sanepid wydaje decyzję, która odpowiada zwolnieniu lekarskiemu.

* Pacjent z objawami łagodnymi grypopodobnymi powinien zostać w domu przez 14 dni leczony objawowo - może być wystawione  zwolnienie lekarskie.

*. Pacjent z objawami takimi jak gorączka ponad 38 st. C wraz z kaszlem lub dusznością leczony musi być w szpitalu- przyjmowany jest  bez skierowania.

telefony - rejestracja  58 6910630 , 58 6827280, 58 6827310

Lekarze rodzinni:    Anna Burzymska   58 6910634

                                     Teresa Wysocka   58 6910635

                                     Grażyna Zbrzeźniak 58 6910639

                                     Tadeusz Wysocki   58  6910632

2. U pacjenta , który nie ma cech infekcji a planuje wizytę u lekarza ( kontynuacja leczenia, uzyskanie zaświadczenia czy skierowanie ) można przełożyć wizytę na termin późniejszy.

3. Odwołanie bilansów zdrowia dzieci i młodzieży (nie narażamy ich na ryzyko kontaktu z ew. pacjentami zarażonymi).

 

Informacje na temat koronawirusa na bieżąco są również aktualizowane na stronach Ministerstwa Zdrowia oraz w serwisach stacji sanitarno-epidemiologicznych.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

 

NUMERY, KTÓRE WARTO ZNAĆ:

INFOLINIA NFZ:   

800 190 590

TEL. ALARMOWY PSSE W PRUSZCZU GDAŃSKIM        

503 397 415

TEL. INFORMACYJNY PSSE W PRUSZCZU GDAŃSKIM  (pn-pt 7.30-15.30)    

 (58) 683 50 94

TEL. ALARMOWY URZĘDU GMINY KOLBUDY          

 533 444 736 lub 530 072 074