Przypominamy, że w związku z Zarządzeniem nr 33/2020 Wójta Gminy Kolbudy z dnia 11 marca br. w sprawie profilaktyki i zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa na terenie Gminy Kolbudy, odwołane zostaje - zaplanowane na czwartek 12 marca br. -spotkanie z mieszkańcami na temat gospodarki odpadami komunalnymi. Materiały, które miały zostać zaprezentowane podczas spotkania udostępnimy w późniejszym terminie.