Szanowni mieszkańcy,

W związku z rosnącą w Polsce i na świecie liczbą potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem władze państwowe oraz samorządy podejmują szereg działań prewencyjnych, mających minimalizować skalę rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Również w naszej gminie regularnie zbiera się Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, aby na bieżąco analizować i omawiać sytuację oraz podejmować niezbędne decyzje. Pamiętajmy, że obecnie najważniejsza jest profilaktyka. W stanie podwyższonej gotowości pracują służby sanitarno-epidemiologiczne, służby medyczne, policja, Straż Gminna, straż pożarna oraz inne podmioty powołane do rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

Pamiętajmy przede wszystkim o częstym myciu rąk, unikaniu miejsc, w których gromadzą się większe grupy osób i w miarę możliwości odkładajmy wizyty w instytucjach publicznych. Jeżeli to możliwe, korzystajmy z telefonicznych lub internetowych form kontaktu z administracją i innymi podmiotami publicznymi.

Nie ulegajmy też panice, gromadząc zapasy produktów spożywczych i środków czystości. Zadbajmy, aby nasze dzieci podczas przerwy w zajęciach szkolnych unikały kontaktów z większą grupą swoich rówieśników. Pamiętajmy o naszych starszych sąsiadach, którzy z racji wieku szczególnie narażeni są na zakażenie wirusem. Zapytajmy czy nie potrzebują pomocy w codziennych czynnościach, jak np. zakupy.

Szereg podejmowanych profilaktycznych działań, chociaż mogą być uciążliwe dla nas wszystkich, pomoże nam uniknąć błędów jakie popełniono w krajach, w których wirus pojawił się wcześniej niż w Polsce.

Zwracam się więc do Państwa z uprzejmą prośbą o zachowanie spokoju, ale również szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do wszelkich zaleceń i sugestii ekspertów. Nerwowe reakcje, złe emocje i panika nigdy nie pomagają w rozwiązywaniu problemów.  Kierujmy się więc zdrowym rozsądkiem i stosujmy się do wszelkich zaleceń służb.

Wójt Gminy Kolbudy

Andrzej Chruścicki