Informujemy, że w związku z rosnącą w Polsce liczbą zakażeń wirusem COVID-19 i wprowadzanymi dodatkowymi środkami ostrożności - w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników - podjęto decyzję o zamknięciu kasy Urzędu Gminy Kolbudy od wtorku 17 marca br. do odwołania.

Apelując o ograniczenie do minimum wizyt w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Kolbudy informujemy, że wpłat dokonywać można jedynie w systemie bezgotówkowym dokonując przelewu na konta.

Wpłaty z tytułu:

  • podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy wpłacać zgodnie z decyzjami administracyjnymi lub innymi dokumentami wskazującymi rachunek bankowy urzędu:

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim

03 8335 0003 0114 8887 2000 0010  (lub rachunki indywidualne)

  • czynszów, dzierżaw, opłat skarbowych, opłat za zezwolenia i innych prosimy wpłacać na niżej wymieniony rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim

27 8335 0003 0114 8887 2000 0160

Wszystkich interesantów prosimy o telefoniczny bądź mailowy kontakt z Urzędem Gminy Kolbudy.