W przypadku korzystania z bankowości internetowej można zawiesić lub zamknąć działalność gospodarczą przez internet. W sytuacji pandemii jest to najlepszy i najbezpieczniejszy sposób. W celu jakiejkolwiek modyfikacji wpisu do CEIDG należy wejść na stronę ceidg.gov.pl.

 

Klikamy w zakładkę:

 #zostanwdomu

Złóż wniosek w CEIDG bez wychodzenia z domu

 

 

Następnie należy zaakceptować polecenie: załóż konto w CEIDG

Jako sposób potwierdzenia tożsamości należy wybrać: login.gov.pl.

 

Po przejściu dalej, strona zostanie przekierowana na witrynę Profilu Zaufanego, gdzie należy dokonać logowania za pomocą hasła lub poprzez bankowość elektroniczną.

Osoby nieposiadające Profilu Zaufanego, mogą go szybko i bezpłatnie stworzyć w serwisie transakcyjnym banku. 

 

Założenie Profilu Zaufanego przez internet.

 

Należy wybrać bank przedsiębiorcy, kliknąć w „e-urząd” oraz wybrać: „Wniosek o utworzenie Profilu Zaufanego”.

 

Kiedy Profil Zaufany został utworzony, w panelu przedsiębiorcy na ceidg.gov.pl, należy założyć konto w CEIDG „Rejestracja Przedsiębiorcy”.

Wybieramy Login.gov.pl

Strona zostanie przekierowana na witrynę Profilu Zaufanego, gdzie należy dokonać logowania za pomocą hasła lub przez bankowość elektroniczną.

 

Należy wybrać sposób logowania: Profil Zaufany

 

 

 

 

Uwaga!

Przy pierwszym logowaniu na CEIDG, po utworzeniu Profilu Zaufanego, można zalogować się poprzez podanie nazwy użytkownika oraz kliknięcie „Nie pamiętam hasła”. Umożliwi to nadanie hasła do Profilu Zaufanego.

 

Dokonujemy Rejestracji Przedsiębiorcy.

 

 

Po zalogowaniu Profilem Zaufanym otwiera się okno „Panel Przedsiębiorcy”.

 

 

Następnie należy wejść w zakładkę:  ZAWIEŚ DZIAŁALNOŚĆ

Tutaj w sekcji Wstępne przygotowanie danych należy wybrać opcję: Na podstawie konta użytkownika/aktualnego stanu wpisu.

W przypadku zawieszenia działalności konieczne jest uzupełnienie danych w sekcjach

(wypełnione zostają automatycznie z wpisu, można odpowiednio modyfikować):

  • dane wnioskodawcy
  • adres zamieszkania
  • firma przedsiębiorcy
  • adres do doręczeń
  • stałe miejsce działalności

 

Niektóre z pól, jak Dane na potrzeby ZUS lub KRUS czy też Informacje dotyczące naczelników urzędów skarbowych są domyślnie zaznaczone i nie można ich odznaczyć. Należy je wypełnić.

Ważne jest również odpowiednie wybranie daty w sekcji Data powstania zmiany.

Należy również złożyć stosowne oświadczenie w sekcji Dane wnioskodawcy.

 

O czym należy pamiętać:

Nie ma konieczności zgłaszania zawieszenia/wznowienia firmy przed faktem.

Można to zrobić później (nawet z datą wsteczną). Informacja, którą zgłaszasz do CEIDG powinna zawierać dane zgodne ze stanem faktycznym.

Niezgłoszenie informacji o zmianie (np. zawieszeniu) do CEIDG:

nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku przestrzegania innych przepisów

(np. ZUS wymaga, aby wszystkie zmiany w ubezpieczeniach zgłaszane były w ciągu 7 dni od daty zdarzenia).

O obowiązkach przedsiębiorcy wobec wszelkich organów (m.in. ZUS i urzędów skarbowych), decyduje przede wszystkim: faktyczne wykonywanie albo niewykonywanie działalności gospodarczej, a nie data zgłoszenia do CEIDG.

Przykład:

jeżeli zgłoszenie zawieszenia działalności nastąpi z datą wsteczną, a pomimo tego, po tym terminie działalność gospodarcza będzie wykonywana, to zawieszenie to będzie nieskuteczne.

 

Kiedy zostanie wykonany poprawnie ostatni krok i zostanie wybrane okno: Dalej

system dokona weryfikacji wniosku. 

 

 

Jeżeli wniosek został wypełniony poprawnie pojawi się okno:

 

Jeśli jesteś gotów do podpisania, kliknij zielone pole: Podpisz i wyślij wniosek.

Strona zostanie przekierowana na stronę logowania do Profilu Zaufanego.

Wniosek CEIDG-1 jest automatycznie przesyłany do ZUS, US oraz GUS.                      

WAŻNE: wniosek musi się przetworzyć.

Celem weryfikacji, czy działalność została zwieszona, należy wejść na stronę ceidg.gov.pl, zakładka „Znajdź przedsiębiorcę”, wpisać swój numer NIP oraz wyszukać wpis i zweryfikować dane dodatkowe. Można również zalogować się do Panelu Przedsiębiorcy. Powinna tam być umieszczona informacja o modyfikacji wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.