Komunikat w sprawie zasad przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP wyznaczonych na dzień 10 maja br.

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku ze stanem epidemii konorawirusa i zamknięciem dla interesantów niektórych urzędów, wyjaśnia:

Zgodnie z regulacjami Kodeksu wyborczego pełnomocnik komitetu wyborczego oraz osoba przez niego upoważniona musi dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 roku w godzinach pracy urzędów gmin.

Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady powoływania tych komisji szczegółowo określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i do Parlamentu Europejskiego (M.P. z 2019 r. poz. 267 i 771 oraz z 2020 r. poz. 249).

Jednakże w celu umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom we wskazanych okolicznościach dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, a także w celu zapewnienia możliwości przyjmowania tych zgłoszeń przez urzędy gmin, PKW wyjaśnia:

1. W przypadku, gdy urząd gminy zapewniający obsługę urzędnika wyborczego jest nieczynny lub tryb jego pracy, w tym możliwość przyjmowania interesantów, został ograniczony, zgłoszenia kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);

2. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmująca zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej(nie jest wymagany podpis elektroniczny);

Informujemy, że do Urzędu Gminy Kolbudy zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przesyłać można:

  • na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Kolbudy, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy (decyduje data wpływu do urzędu)
  • bezpośrednio w Urzędzie Gminy Kolbudy (w godzinach pracy urzędu, we wskazanym miejscu, po uprzednim kontakcie telefonicznym (58) 691 05 21

Szczegółowe informacje na temat zgłaszania kandydatów uzyskać można również telefonicznie pod numerem (58) 691 05 21

Wszystkie informacje dotyczące wyborów Prezydenta RP oraz formularze są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolbudy

http://bip.kolbudy.pl/artykuly/1534/wybory-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej-2020r