Epidemia koronawirusa sprawiła, że wiele osób utraciło zatrudnienie lub możliwość prowadzenia działalności zarobkowej. Niemal z dnia na dzień znaczna liczba rodzin znalazła się w trudnej sytuacji materialnej. Brak pracy, środków finansowych oraz pojawiające się obawy o przyszłość i byt rodziny stanowią ogromny problem natury materialnej i psychologicznej. Dotknięte nim osoby potrzebują wsparcia. Podpowiadamy gdzie szukać pomocy.

Wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Mieszkańcy Gminy Kolbudy, którzy znaleźli się w  trudnej sytuacji życiowej, mogą się zwracać ze swymi problemami do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbudach.

Na wsparcie liczyć mogą m.in. osoby i rodziny, które z powodu bezrobocia, niepełnosprawności czy ciężkiej choroby pozostają bez środków do życia. Placówka wspiera również rodziny wielodzietne, które w wyniku trudnej sytuacji materialnej są bezradne w sprawach opiekuńczo – wychowawczych

- Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w ustawie o pomocy społecznej (kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł, natomiast dla osoby w rodzinie - kwota 528 zł), przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z ww. okoliczności. Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego – informuje Małgorzata Moszczyńska, kierownik GOPS w Kolbudach.

Składanie wniosków

Obecnie, z uwagi na trudny czas związany ze stanem epidemii,  składanie wniosków możliwe jest: drogą elektroniczną lub telefonicznie oraz za pomocą skrzynki korespondencyjnej umieszczonej na budynku GOPS /składanie dokumentów jedynie w godzinach pracy GOPS.

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy kontaktować się z właściwym pracownikiem Ośrodka.

GOPS Kolbudy - tel.: 58 682 72 89        

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownicy socjalni: 58 682 72 89 wew. 10 lub 11        

Świadczenia rodzinne: 58 682 72 89 wew. 12 lub 13

Przewodniczący/Z-ca Zespołu Interdyscyplinarnego: 571 206 254 (275)

 

W sprawach nagłych i pilnych poza godzinami pracy GOPS Kolbudy możliwy jest kontakt pod nr telefonu 571 206 260.

 

Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach jest też gotowy do dostarczania paczek żywnościowych osobom przebywającym w kwarantannie, które w czasie trwania epidemii nie mogą liczyć na wsparcie rodziny i pomoc bliskich. W tym celu placówka współpracuje z jednostkami ochotniczych straży pożarnych, które stanowią wsparcie w dystrybucji podstawowych produktów niezbędnych do przygotowania posiłku. Osoby wymagające takiej pomocy powinny kontaktować się telefonicznie z GOPS.

 

„Bezdotykowa paczka” od Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Każda osoba, która znajduję się w sytuacji kryzysowej (tzn. bez dochodów, bez możliwości zrobienia zakupów itp.) proszona jest o kontakt. Paczki przekazywane są bezdotykowo. Oferta Caritas adresowana jest przede wszystkim do osób, które:

- nie powinny wychodzić z domu i nie mają środków na żywność

- znają i mają kontakt z osobami, które potrzebują pomocy

Aby skorzystać z pomocy należy wypełnić formularz (dostępny tutaj)

Lub skontaktować się telefonicznie

tel. 533-352-386 (telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach. 8.00-16.00

Odroczenie i częściowe umorzenie opłat lokalnych

Aby uchronić podmioty gospodarcze przed koniecznością zawieszenia lub zamknięcia działalności Gmina Kolbudy umożliwia, w szczególnie trudnych przypadkach, skorzystanie z odroczeń i częściowych umorzeń opłat lokalnych.

Umotywowany wniosek należy złożyć pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Osoby, których podanie zostanie rozpatrzone pozytywnie mogą liczyć na:

- rozłożenia zapłaty podatku od nieruchomości na raty
- umorzenia w całości lub części zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości
- umorzenia, odroczenia terminu spłaty lub rozłożenia na raty płatności opłaty za użytkowanie wieczyste.

Każdy złożony wniosek w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego, będzie rozpatrywany indywidualnie.

Szczegółowych informacji dotyczących możliwości składania wniosków o odroczenie płatności opłat lokalnych udziela Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy Kolbudy tel. (58) 691 05 57.

Pomoc psychologiczna

Nie wszystkie osoby są w stanie samodzielnie radzić sobie z dużym obciążeniem psychicznym jaką wywołuje stan epidemii i wynikające z niego konsekwencje. Pomocy psychologicznej potrzebują zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci.

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim  prowadzi pracę zdalną, zapewniając możliwość korzystania z telefonicznych konsultacji, rozmów terapeutycznych, porad.

Psycholodzy, pedagodzy, logopedzi dyżurują od poniedziałku do piątku:

w godz. 9-13 (tel. 530 600 990), psycholog
w godz. 13-15 (tel. 519 468 831), psycholog
w godz. 9-15 (tel. 506 945 649), pedagog, neurologopeda

Psychologiczne wsparcie dla dzieci i rodziców

Jak informują specjaliści, w tak trudnej dla wszystkich sytuacji, wiele dzieci potrzebuje psychologicznego wsparcia. Placówki Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pracują zdalnie, zapewniając podopiecznym stały kontakt z psychologami i terapeutami poprzez konsultacje online. Fundacja oferuje pomoc zarówno najmłodszym, jak i ich opiekunom.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę uruchomiła całodobowy, działający 7 dni w tygodniu, ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111. Konsultanci wspierają, wyjaśniają i pomagają dzieciom i młodzieży w ich codziennych problemach.

Dla dorosłych, niepokojących się o dziecko, od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00-15.00, dostępna jest linia 800 100 100.

Specjaliści podpowiadają również rodzicom zainteresowanym wskazówkami jak rozmawiać z dzieckiem o niepokojącej sytuacji związanej z koronawirusem.

Zwróćmy uwagę na seniorów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach zachęca do pomocy sąsiedzkiej i wolontarystycznej dla seniorów. - W tym szczególnie trudnym czasie dla osób samotnych, niepełnosprawnych i seniorów zwróćmy uwagę na osoby wymagające pomocy w naszym najbliższym otoczeniu. Zrobienie zakupów, wyjście z psem czy inna pomoc nie wymaga dużego wysiłku, a seniorom umożliwi bezpieczne pozostanie w domu. W związku z ogłoszonym stanem  epidemii prosimy osoby starsze, schorowane, by unikały dużych skupisk ludzkich, a także unikały wychodzenia z domów – informuje Małgorzata Moszczyńska z GOPS.

Czym jest Tarcza Antykryzysowa

W opinii rządu koszty związane z obecną sytuacją gospodarczą powinny być rozłożone solidarnie pomiędzy przedsiębiorców, pracowników, system finansowy i sektor publiczny. W celu ochrony miejsc pracy, a także zapewnienia bezpieczeństwa finansowego i zdrowotnego obywateli w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej przyjęto szereg regulacji mających stanowić wsparcie m.in. w trudnej sytuacji ekonomicznej jaką wywołuje epidemia. Kto i w jakim zakresie może skorzystać z rozwiązań proponowanych w ramach Pakietu, którego szacowana wartość całkowita wynosi ponad 212 mld zł? Szczegółowe informacje dostępne na stronie gov.pl.

Wsparcie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 roku czy świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło), to z kolei propozycja ZUS. Osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji liczyć mogą ponadto na świadczenie postojowe dla samozatrudnionych, a także ulgę w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Szczegółowe informacje na temat ulg oraz formularze dostępne są na stronie ZUS.