W związku ze zmianą metody naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która zacznie obowiązywać od 1 maja br., publikujemy nowe formularze oraz instrukcję szczegółowo objaśniającą sposób wypełnienia deklaracji. Wspomniane materiały dostępne są w formie załącznika pod tekstem oraz w zakładce dedykowanej gospodarce odpadami.

Formularze deklaracji, wraz z ulotką informacyjną, (w foliowym opakowaniu) dostarczane będą również bezpośrednio do skrzynek pocztowych.

Po wypełnieniu formularza (od 20 kwietnia br.) deklaracje należy umieszczać w skrzynce podawczej przy głównym wejściu do Urzędu Gminy Kolbudy (w godzinach pracy urzędu) lub w skrzynce na budynku świetlicy wiejskiej w Kowalach przy ul. Glazurowej 1 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-11.00 oraz 17.00-19.00). Urząd nie ponosi odpowiedzialności za korespondencję pozostawiona poza wskazanymi godzinami.

Deklaracje przesyłać można również elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP.

W załączeniu pod tekstem znajdą Państwo dodatkowo formularz wniosku o przyznanie zasiłku celowego na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny. Osoby spełniające określone uchwałą Rady Gminy Kolbudy kryteria mogą go złożyć wraz z deklaracją.

Kto może skorzystać z programu osłonowego (kliknij)

Złóż deklarację o wysokości opłaty

Jak wypełnić deklarację

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu osłonowego