Wójt Gminy Kolbudy wydał zarządzenie uchylające - z dniem 4 maja br. - ograniczenia w handlu, jakie – w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego - obowiązywały od 20 marca br. Zakaz dotyczył działalności polegającej m.in. na: handlu z ręki, stoisk, przyczep i pojazdów na nieruchomościach będących własnością Gminy Kolbudy.

Decyzja o zniesieniu zakazu wynika z wprowadzanego przez rząd kolejnego etapu odmrażania gospodarki, w ramach którego znosi się zakaz handlu na targowiskach.

- Pomimo zniesienia zakazu handlu na terenach należących do Gminy Kolbudy wszyscy sprzedawcy mają obowiązek zachowania obowiązujących zasad bezpieczeństwa, chodzi przede wszystkim o obowiązkowe zasłanianie ust i nosa czy jednorazowe rękawiczki – informuje Paweł Łuczak, inspektor ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy Kolbudy. - W związku z tym prosimy sprzedawców i kupujących o przestrzeganie obowiązujących wytycznych oraz o dbałość o porządek i wyrzucanie zużytych rękawiczek do koszy na śmieci.  Stosowne kontrole w tym zakresie przeprowadzać będzie Straż Gminna.