Rzecznik Praw Obywatelskich jest zaniepokojony doniesieniami o nasilającej się w trakcie epidemii koronawirusa fali przemocy domowej. Wystosował list otwarty do osób jej doświadczających oraz ludzi z ich otoczenia. 

RPO odbiera wiele alarmujących sygnałów dotyczących konsekwencji izolacji i kwarantanny dla poczucia bezpieczeństwa osób zagrożonych przemocą domową. Niepokojące są także doświadczenia innych państw. Potwierdzają one gwałtowny wzrost liczby zgłoszeń przypadków przemocy domowej.

Na stronie internetowej RPO uruchomiono specjalny poradnik dla osób zagrożonych przemocą. Zawarto w nim dane kontaktowe oraz przydatne informacje, które pomogą zwiększyć bezpieczeństwo i zniwelować potencjalne ryzyko przemocy w rodzinie.

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/plan-awaryjny-przemoc-domowa-pomoc-w-epidemii