W poniedziałek 11 maja br. nastąpi wznowienie zajęć w przedszkolach i punktach przedszkolnych działających na terenie gminy. Wójt Andrzej Chruścicki, w piątek 8 maja br., wziął udział w kolejnej wideokonferencji z dyrektorami placówek. Przedstawiciele publicznych i niepublicznych przedszkoli zgłosili gotowość do ponownego przyjęcia dzieci. Ostatnie dni upływały w placówkach na wdrażaniu procedur i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Opracowywano rozwiązania, które pozwolą ograniczyć ryzyko zakażenia.

Pierwszą placówką, jaka na naszym terenie wznowiła zajęcia dla  najmłodszych była „Akademia Przedszkolaka” w Kolbudach. Maluchy po wymuszonej przerwie przekroczyły próg przedszkola już 6 maja.

O zasadach i obostrzeniach, jakie od 11 maja obowiązywać będą w przedszkolach i punktach przedszkolnych, z odpowiednim wyprzedzeniem, poinformowani zostali rodzice i opiekunowie dzieci. Otrzymali wytyczne na temat zasad uczestnictwa swoich pociech w zajęciach przedszkolnych.

We wszystkich placówkach zgromadzono odpowiednie środki ochrony, które są niezbędne w pracy z dziećmi podczas epidemii. Zarówno publiczne, jak i niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne, które wznawiają zajęcia, otrzymały płyn do dezynfekcji. Około  900 litrów takiego środka przekazał naszej gminie Pomorski Urząd Wojewódzki.

Stosowne pakiety dla publicznych placówek przygotował Urząd Gminy Kolbudy. Do przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez nasz samorząd, oprócz wspomnianego płynu, trafiły przyłbice, maseczki, rękawiczki czy też specjalne fartuchy.

W poniedziałek 11 maja dzieci wejdą do zdezynfekowanych sal dydaktycznych. Niezbędnym  zabiegom poddawane będą na bieżąco również zabawki i place zabaw. Zajęcia odbywać się będą w grupach liczących od kilku do dwunastu osób.

Poniżej przypominamy podstawowe zasady bezpieczeństwa w placówkach dla najmłodszych określone przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia.

https://www.gdansk.uw.gov.pl/4342-wytyczne-gis-mz-i-men-w-zwiazku-z-otwarciem-przedszkoli?fbclid=IwAR0WLLQv7axUTDD2uVP-jfkkfcpajcRm9AETUGTfHpLGcyj8xvJ9CI7idT0