Ponad 4 miliony złotych na modernizację ulic w Gminie Kolbudy stały się faktem. Wójt Gminy Kolbudy Andrzej Chruścicki, a wcześniej Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, złożyli podpisy na umowie gwarantującej dofinansowanie budowy dróg w trzech sołectwach naszej gminy.

Jak już wcześniej informowaliśmy projekty Gminy Kolbudy złożone do Programu Fundusz Dróg Samorządowych znalazły się na liście zadań zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów. Przysłowiową kropką nad „i” było złożenie podpisów pod umowami przygotowanymi przez Pomorski Urząd Wojewódzki. Wydarzenie, któremu do tej pory nadawano uroczystą formę, a przebieg którego rejestrowały kamery i aparaty fotoreporterów, tym razem – z uwagi na stan epidemii koronawirusa - zrealizowano zdalnie, w zaciszu urzędowych gabinetów. W Urzędzie Gminy Kolbudy podpisy pod umowami złożyli wójt Andrzej Chruścicki i skarbnik Jarosław Falkowski. Wcześniej w swoim gabinecie dokumenty parafował Wojewoda.

Dofinansowane inwestycje realizowane będą w ramach czterech projektów prowadzonych w miejscowościach: Bielkówko, Babidół i Jankowo Gdańskie. Łączny koszt realizacji wspomnianych zadań wyniesie ponad 8 milionów złotych. Połowę wydatków pokryje samorząd ze środków własnych.

Podpisane umowy dotyczą czterech inwestycji:

  • przebudowa ul. Tęczowa Polana i ul. Jaśminowy Stok w miejscowości Babidół
  • przebudowa ul. Polnej i ul. Kościelnej w Bielkówku
  • przebudowa ul. Górnej i ul. Kolonia w Bielkówku
  • budowa ul. Podgórnej w Jankowie Gdańskim. Etap IIIB (od Tulipanowej do Borówkowej, z utwardzeniem przyległych ulic na odcinkach gminnych)

Wnioskowana kwota dofinansowania wspomnianych projektów wyniosła łącznie 4 051 941 złotych.

- To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców trzech sołectw, ale nie tylko – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Wszyscy podróżujemy po gminie i doskonale wiemy, że wiele dróg wymaga remontów. Sukcesywnie staramy się poprawiać infrastrukturę drogową. Wykonujemy przede wszystkim te zadania, które uzyskują najwyższą punktację w procesie kwalifikacyjnym, której dokonuje Pomorski Urząd Wojewódzki. Na szczęście w każdej edycji Programu udaje nam się pozyskiwać kolejne środki. To znaczy, że mamy dobrze przygotowane projekty. Korzystamy z wszystkich możliwości sięgania po zewnętrzne źródła finansowania. Potrzeby są duże i nie da się zrobić wszystkiego od razu. Krok po kroku staramy się jednak realizować plan, jaki nakreśliliśmy sobie w tzw. Road Map.

Jak informuje kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Adam Babkiewicz, po podpisaniu stosownych umów prace będą się mogły rozpocząć w trzecim kwartale bieżącego roku.

- Zakładamy oczywiście, że naszych planów nie pokrzyżuje epidemia koronawirusa – mówi Adam Babkiewicz. – Jeżeli nie będzie przerw spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, prace powinny zakończyć się wiosną przyszłego roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Kolbudy Emilia Jóźwik zwraca uwagę, że nasz samorząd będzie mógł rozpocząć inwestycje, na  które mieszkańcy gminy czekali od wielu lat.

- O potrzebie modernizacji dróg we wsiach Babidół i Bielkówko mówiło się od dawna, jednak inwestycje były odkładane w czasie – mówi Emilia Jóźwik. – Również temat budowy infrastruktury drogowej w Jankowie Gdańskim pojawił się już bodajże w 2010 roku. Nie ulega wątpliwości, że inwestycje te są niezbędne. Każde dofinansowanie, to powód do radości. Dzięki temu możemy realizować więcej projektów drogowych, na które czekają mieszkańcy. Stan dróg w gminie pozostawia wiele do życzenia. Mamy wiele do zrobienia, a pozyskiwane środki zewnętrzne umożliwiają nam realizację planów w szybszym tempie.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Gmina Kolbudy otrzymała środki na realizację pięciu projektów. Dofinansowanie z rządowego programu uzyskały modernizacje ulic: Żurawiej w Otominie (drugi etap), Konopnickiej w Ostróżkach, Przedszkolnej w Kolbudach a także dwa etapy modernizacji układu drogowego w Jankowie Gdańskim. Nasz samorząd w roku 2019 uzyskał również dofinansowanie z puli dzielonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Z tych środków zmodernizowano ulicę Potokową w Lisewcu. Samorząd województwa pomorskiego wsparł finansowo również remont ulic Fiołkowej i Jezuickiej w Czapielsku.