Jeszcze w tym roku zostanie przeprowadzony remont mostu w ciągu ulicy Przemysłowej w Kolbudach. Powiat Gdański, zarządca drogi, otrzyma na ten cel dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury. Szacuje się, że koszt modernizacji wynieść może ponad 8 milionów złotych. Deklarowana wysokość dofinansowania to kwota blisko 3,64 milionów zł. W kosztach partycypować będzie również Gmina Kolbudy.

O dodatkowych środkach na modernizację dróg poinformowali w poniedziałek 19 maja wojewoda pomorski Dariusz Drelich i sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marcin Horała. Pieniądze z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury trafić mają również do powiatu gdańskiego, a konkretnie do Kolbud na ulicę Przemysłową.

- Konstrukcja mostu ma już swoje lata i wymaga gruntownej modernizacji – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Sporo do życzenia pozostawia też usytuowanie mostu względem drogi. Nie są zachowane krzywe przejściowe wjazdu i zjazdu z mostu. Niejeden kierowca uszkodził już tam koło najeżdżając na wysoki krawężnik. O potrzebie remontu mówiliśmy razem z przedstawicielami władz powiatowych już dawno. Teraz nadarza się okazja, aby wykorzystać zewnętrzne dofinansowanie na ten cel. Gmina Kolbudy z pewnością będzie partycypować w kosztach przedsięwzięcia. Wysokość naszego wkładu uzależniona będzie m.in. od ostatecznej ceny, jaką poznamy po przetargu.

Na czas budowy konieczne będzie wytyczenie objazdu i zmiana organizacji ruchu, gdyż przeprawa zostanie całkowicie wyłączona z użytku. Problem ten podnoszono przy okazji wszystkich dotychczasowych rozmów na temat koniecznej modernizacji mostu. Kwestia ta poruszana była również przy okazji zebrań wiejskich. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

- Nie ulega wątpliwości, że inwestycja będzie uciążliwa m.in. dla mieszkańców Łapina czy osób zatrudnionych w zakładach zlokalizowanych wzdłuż ulicy Przemysłowej, m.in. gminna spółka GZUK. – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Konieczne będzie też jakieś tymczasowe rozwiązanie dla kolbudzkiej jednostki OSP, której remiza mieści się w pobliżu mostu. Dołożymy starań, aby zminimalizować trudności. Nie da się jednak przeprowadzić tych prac w sposób nieodczuwalny dla mieszkańców.

Zgodnie z projektem szerokość jezdni na zmodernizowanym, żelbetowym moście wynosić będzie 7 metrów, a jego długość 27 metrów. Powstanie też chodnik o szerokości 2 metrów. Klasa obciążenia projektowanego obiektu mostowego – klasa B. Wraz z dojazdami przebudowa obejmie ok. 125 m drogi. Wartość kosztorysowana zadania to 8,1 mln zł.

- Jesteśmy w kontakcie ze Starostwem Powiatowym w Pruszczu Gdańskim – mówi Adam Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Kolbudy. – Wiele wskazuje na to, że przetarg na realizację prac ogłoszony zostanie jeszcze w maju. Cała inwestycja musi zostać zrealizowana do końca bieżącego roku. Dołożymy wszelkich starań, aby zminimalizować uciążliwość realizacji inwestycji dla naszych mieszkańców.

Rezerwa subwencji ogólnej funkcjonuje od 1999 r. Corocznie środki dzielone są według ustalonych kryteriów uzgodnionych wspólnie przez stronę rządową i samorządową. Rezerwa jest tworzona co roku w budżecie państwa na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.