Od poniedziałku 25 maja br. ponownie otwarta zostanie kasa Urzędu Gminy Kolbudy. Dodatkowo w sprawach pilnych, których nie można zrealizować zdalnie, możliwa będzie obsługa bezpośrednia. Interesanci przyjmowani będą jednak wyłącznie w umówionych telefonicznie terminach. Obsługa realizowana będzie przy specjalnie wyznaczonych stanowiskach z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności. Osoby odwiedzające urząd będą musiały stosować się do obowiązujących zaleceń, wdrożonych w związku ze stanem epidemii. Praca Urzędu Gminy Kolbudy w tradycyjnym trybie nadal pozostaje zawieszona do odwołania.

Od poniedziałku 25 maja w sprawach pilnych, których nie można zrealizować zdalnie, interesanci będą mieli możliwość umówienia wizyty w urzędzie. Termin obsługi wskazany zostanie przez urzędnika podczas rozmowy telefonicznej.

Numery telefonów:

  • ewidencja ludności - nr tel.: 58 691-05-48
  • dowody osobiste - nr tel.: 58 691-05-75
  • świadczenie usług komunalnych - wywóz odpadów komunalnych nr tel.: 58 301-80-14, 58 691-00-18, 58 691-05-35
  • działalność gospodarcza - nr tel.: 58 691-05-48
  • decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr tel: 58 691-05-77
  • decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji - nr tel.: 58 691 05 33
  • decyzje zezwalające na usunięcie drzew łub krzewów – nr tel.: 58 691-05-33
  • wymiar podatków - nr tel.: 58 691-05-53, 58 691-05-71
  • windykacji - nr tel.: 58 691-05-67
  • sprawdzenie zaległości z zakresu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym lub podatku nr tel: 58 691-05-49

Godziny pracy kasy:

poniedziałek: 8.30 - 16.30 (z przerwą od 13.30 do 14.00)
wtorek-piątek: 8.30 - 13.30

Urząd Gminy realizuje wszystkie sprawy publiczne będące w zakresie działania gminy za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP, operatora poczty lub telefonicznie.

Pisma i korespondencję nie wymagającą bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem można składać w wyznaczonym do tego miejscu przed wejściem do Urzędu Gminy.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel: 58 691-05-20, 58 691-05-21

Ogłoszenie Wójta Gminy Kolbudy z dnia 1 czerwca 2020 r.