Nie tylko reaktywacja linii kolejowej 229, ale dodatkowo poprowadzenie nowej nitki, która przez Kowale i Goszyn (Gmina Pruszcz Gdański) połączyłaby południowe dzielnice Gdańska ze zmodernizowaną trasą kolejową przebiegającą przez teren naszej gminy, a nieużywaną od ponad  20 lat. W Szkole w Kowalach spotkali się przedstawiciele władz województwa, włodarze Gdańska oraz wójtowie i burmistrzowie okolicznych gmin. Podczas seminarium zaprezentowano koncepcje rozbudowy sieci kolejowej w regionie.

Jednym z beneficjentów projektu, który miałby być realizowany w latach 2023-2030 jest Gmina Kolbudy. Podczas seminarium jakie 6 lipca br. zorganizowano w Szkole Podstawowej w Kowalach zaprezentowano „Studium programowo-przestrzenne przedłużenia linii kolejowej przez dzielnicę Gdańsk Południe w powiązaniu z regionalną siecią kolejową Województwa Pomorskiego”. Dokument opracowany przez planistów z Biura Rozbudowy Gdańska ma stanowić podstawę do opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego. Gotowość sfinansowania  dokumentacji deklaruje Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

- Potrzebna jest odważna wizja rozwoju – mówił marszałek  Mieczysław Struk. – Projekty z pewnością będą dużo kosztować. Być może czas realizacji zadania będzie dłuższy niż rok 2030, jednak rozwój infrastruktury komunikacyjnej jest niezbędny. Wynika z konieczności, a nie z entuzjazmu czy miłości do kolei.

Obecni na konferencji samorządowcy z Gdańska, Żukowa, Pruszcza Gdańskiego oraz Kolbud zgodnie podkreślali, że liczba mieszkańców południowych dzielnic Gdańska oraz okolicznych gmin dynamicznie wzrasta, a układ drogowy staje się niewydolny. Receptą na poprawę tej sytuacji ma być w przyszłości transport kolejowy. O jego popularności i efektywności świadczą wyniki, jakie na przestrzeni ostatnich pięciu lat osiąga Pomorska Kolej Metropolitalna.

Pięć lat istnienia PKM pokazało jak ważny jest transport kolejowy w regionie, ile zmian przynosi i ile bodźców rozwojowych jest w stanie dać konkretnym obszarom. Gdańsk Południe i jego najbliższa okolica, to silnie rozwijająca się część Gdańska i okolicznych gmin, gdzie w kolejnej dekadzie zamieszkać może aż 100 tys. nowych mieszkańców. Naszą rolą jest zapewnić im efektywny, niezawodny i niskoemisyjny transport – mówił Mieczysław Struk.

Samorządowcy uczestniczący w spotkaniu wyrazili wolę współpracy na rzecz realizacji nowych połączeń. Nie przypadkiem wydarzenie to zorganizowano w pierwszej w Polsce szkole metropolitalnej w Kowalach, która jest efektem ścisłego współdziałania trzech gmin.

- Musimy rozpalać wolę współpracy – mówiła prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. – Ta szkoła oraz PKM pokazują nam, że determinacja przynosi efekty w postaci poprawy jakości życia mieszkańców. Mówimy dziś o projekcie przyszłości, ale bez aktywnego udziału samorządów nie będzie nam łatwo zrealizować tego projektu.

Duże nadzieje z zaprezentowaną koncepcją wiąże oczywiście wójt Andrzej Chruścicki, który przypomniał, że w ubiegłym roku w Kolbudach zainteresowane samorządy podpisały list intencyjny deklarując wolę reaktywacji linii kolejowej 229.

- Dziś Gmina Kolbudy jest białą plamą na kolejowej mapie Polski – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Prezentowana w tej chwili przez Miasto Gdańsk i Marszałka Województwa Pomorskiego  koncepcja jest znacznie szersza od tej, o jakiej marzyliśmy do tej pory. Dziś mówimy nie tylko o reaktywacji jednej linii, ale o rozwoju kolei na całym Pomorzu. Gmina może odzyskać wygaszoną przed laty trasę kolejową oraz zyskać nową nitkę, biegnącą z Goszyna od linii 229, przez Kowale, na gdańskie Ujeścisko. Perspektywa 10 lat na realizację, o której dziś mówimy, nie wydaje się aż tak odległa. Musimy jednak wybiegać z naszymi planami w przyszłość. Zarówno nasza gmina, jak i sąsiadujące z nami tereny Gdańska dynamicznie się rozwijają. Musimy myśleć perspektywicznie i już dziś podejmować działania, które pozwolą nam wspólnie zrealizować te ambitne plany.

Marszałek województwa przypomniał, że już przed dekadą pojawiła się koncepcja odbudowy linii kolejowej 229. Jednak samorządem, który wówczas nie przejawiał większego zainteresowania projektem była Gmina Kolbudy.

- Cieszę się, że dziś wszyscy mówimy w tym temacie jednym głosem – podkreśla wójt Andrzej Chruścicki. – Po stronie wszystkich samorządów, które wzięły udział w spotkaniu widać dużą determinację, zrozumienie i chęć wspólnego działania.  Wszyscy zdają sobie sprawę z wagi projektu. Z naszymi planami dotyczącymi rozwiązań komunikacyjnych musimy wybiegać w przyszłość, bo już teraz natężenie ruchu na naszych drogach jest ogromne.

Przygotowaniem wizjonerskiego projektu kolejowego ma się zająć samorządowa spółka PKM SA. Punktem wyjścia dla nowego projektu o nazwie „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II – Rozwój infrastruktury transportowej w południowej części Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot w powiązaniu z regionalną siecią kolejową Województwa Pomorskiego” będą rekomendowane przez Biuro Rozwoju Gdańska warianty nowych tras kolejowych na południu Metropolii.

PKM SA zajmie się przygotowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, które uwzględni aspekty techniczne, środowiskowe i finansowe planowanej inwestycji oraz pozwoli na wskazanie jednego korytarza transportowego, dla którego dopiero sporządzane będą warianty realizacji. Opracowanie tej dokumentacji do końca 2023 r. pozwoli na rozpoczęcie fazy projektowej dla „PKM Południe” w nowej perspektywie unijnej.