Budowa nowego chodnika oraz wystąpienie do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni z prośbą o rozważenie możliwości zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Lubowidzkiej i Jabłoniowej – to proponowane rozwiązania, które mogą poprawić komfort i bezpieczeństwo mieszkańców ulicy Konnej w Otominie. W Urzędzie Gminy Kolbudy odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Starostwa Powiatowego oraz Policji. Tematem rozmowy była organizacja ruchu w części sołectwa Otomin.

Mieszkańcy ulicy Konnej w Otominie regularnie zwracają się do Urzędu Gminy Kolbudy z prośbą o wdrożenie rozwiązań, które przyczyniłyby się do spowolnienia i ograniczenia ruchu pojazdów w pobliżu ich domów. Jednym z nich miałoby być wprowadzenie tzw. „Strefy Zamieszkania”, dla której – zgodnie z przepisami ruchu drogowego - dopuszczalna prędkość wynosi 20 km/h.

- Regularnie otrzymujemy sygnały od mieszkańców na temat dużego natężenia ruchu oraz przekraczanej przez kierowców prędkości na ulicy Konnej – mówi Wioleta Stypuła, inżynier bezpieczeństwa ruchu w Gminie Kolbudy. – Przeprowadziliśmy więc pomiary natężenia ruchu oraz zbadaliśmy szybkość z jaką poruszają się tam pojazdy. Wynika z nich, że liczba samochodów przejeżdżających ulicą Konną zbliżona jest do tej, jaką notujemy na ulicy Słonecznej. Jeżeli chodzi o prędkość z jaką poruszają się tam auta, to z 24 godzinnego pomiaru wynika, że 85 proc. pojazdów nie przekroczyło prędkości 40 km/h. Z szybkością w przedziale 60-70 km/h poruszało się zaledwie 0,1 proc. podróżujących tą drogą samochodów.  

Do wniosków i próśb mieszkańców o utworzenie na ulicy Konnej tzw. „Strefy Zamieszkania” sceptycznie nastawieni są obecni na spotkaniu przedstawiciele Policji.

- Komenda Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim negatywnie opiniuje rozwiązanie jakim miałoby być wprowadzenie na ulicy Konnej w Otominie oznakowania właściwego dla „Strefy Zamieszkania” – mówią st. asp. Piotr Wątka i st. sierż. Karol Kościuk z KPP w Pruszczu Gdańskim. – Z doświadczenia wiemy, że z uwagi na występujące na omawianym odcinku natężenie ruchu oraz charakter drogi nie byłoby to dobre rozwiązanie zarówno dla mieszkańców, jak i innych użytkowników drogi. Mamy tu na uwadze niekorzystne oddziaływanie proponowanego rozwiązania dla bezpiecznej koegzystencji pieszych i kierujących. Zamontowane przez samorząd na początku bieżącego roku szykany i progi zwalniające spowodowały spowolnienie ruchu w tym rejonie. Chociaż nasze radiowozy regularnie pojawiają się w tej okolicy nie notujemy tam zbyt wielu przypadków przekroczenia prędkości, co znajduje potwierdzenie również w wynikach pomiarów, jakimi dysponuje Urząd Gminy Kolbudy.

Po jakie dodatkowe rozwiązania można więc sięgnąć, aby wzmocnić poczucie bezpieczeństwa mieszkańców ulicy Konnej? Według Referatu Inwestycji i Remontów UG Kolbudy sytuacje poprawić może budowa chodnika wzdłuż drogi.

- Inwestycja taka może zostać zrealizowana w przyszłym roku na odcinku od ulicy Różanej do Słonecznej – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Wyślemy również zapytanie do Zarządu Dróg I Zieleni w Gdańsku, aby sprawdzić czy możliwa jest zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Lubowidzkiej i Jabłoniowej na terenie Miasta Gdańska. Takie rozwiązanie sprawiłoby, że większa liczba kierowców jadących do ulicy Jabłoniowej wybierałaby ulicę Słoneczną. Ustaliliśmy również z Policją, że ta jeszcze częściej niż dotychczas patrolowała będzie okolice ulicy Konnej.

Przypomnijmy, że pierwszą reakcją władz gminy na wnioski kierowane do urzędu w sprawie ulicy Konnej było zamontowanie szykan oraz progów zwalniających na tej drodze.